zmień miasto

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - WSGE, Warszawa

Kierunek: Administracja

Wydział: Wydział Nauk Społecznych
SPECJALNOŚCI: I stopień   
WWEESNZNWNENE               
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
» Administracja europejska   vv   v                  
» Administracja publiczna   vv   v                  
» Administrowanie finansami przedsiębiorstwa   vv   v                  
» Administrowanie projektami unijnymi   vv   v                  
» Administrowanie systemami bezpieczeństwa   vv   v                  
» Specjalność policyjna   vv   v                  

Administracja w innych szkołach

FB dlaMaturzysty.pl reklama