zmień miasto

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - WSGE, Warszawa

Kierunek: Pedagogika

Wydział: Wydział Pedagogiki
SPECJALNOŚCI: I stopieńII stopień  
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE          
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
» Animator czasu wolnego w turystyce   vv   v   vv   v            
» Doradztwo zawodowe            vv   v            
» Pedagogika kształtowania kariery   vv   v                     
» Pedagogika ogólna            vv   v            
» Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją   vv   v                     
» Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z rewalidacją   vv   v                     
» Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna   vv   v                     
» Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna            vv   v            
» Specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych            vv   v            

Pedagogika w innych szkołach

FB dlaMaturzysty.pl reklama