zmień miasto

Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

O Uczelni

O Akademii

Akademia Sztuki Wojennej jest spadkobierczynią dziedzictwa Szkoły Rycerskiej (1765-1794) i kontynuatorką tradycji Wyższej Szkoły Wojennej (1919-1946) oraz Akademii Obrony Narodowej (1991-2016). Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Do dyspozycji studentów są przeznaczone nowoczesne sale wykładowe i laboratoria, 12 sal konferencyjnych, zinformatyzowana biblioteka z blisko milionem woluminów, czytelnia internetowa, blisko 1000 miejsc hotelowo-internatowych, stołówka akademicka, restauracja oraz bogata infrastruktura sportowa: hale sportowe, kryty basen, sauna, siłownia, stadion sportowy z bieżnią lekkoatletyczną i korty tenisowe. Studenci Akademii mogą uczestniczyć w wymianie partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus +, a także odbyć specjalne szkolenie wojskowe przygotowane w oparciu o potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

Działalność naukowa prowadzona w Akademii Sztuki Wojennej obejmuje działalność statutową, prowadzoną przez podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są Wydział Zarządzania i Dowodzenia,  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Wojskowy.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Adres: Akademia Sztuki Wojennej
00-910 Warszawa
al. gen. A. Chruściela 103

Strona internetowa:  www.akademia.mil.pl   rembridge.pl

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi studia wyższe (studia licencjackie i magisterskie o profilu ogólno akademickim), doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności.

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej.

Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego (Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych), lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej.

Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości.

Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata.

Studia III stopnia (doktoranckie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra.

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy.

Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

-  studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów),

- studia II stopnia – 2 lata (4 semestry),

- studia doktoranckie – 4 lata (8 semestrów),

- studia podyplomowe – 1 rok (2 semestry).

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama