zmień miasto

Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Misją Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest przygotowanie wojskowych i cywilnych profesjonalistów z obszaru bezpieczeństwa do rozwiązywania problemów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, realizację nowoczesnych programów nauczania oraz wsparcie i doradztwo naukowe podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

To wiodący ośrodek w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej, a także w zakresie studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym.


Wydział prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz studia podyplomowe, a także doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności. Sprawuje także doradztwo ekspercko-analityczne w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

 

Oferta Edukacyjna Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 

Kierunki studiów i poziomy kształcenia:


1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

- zarządzanie kryzysowe (I i II stopnia)

- ochrona i obrona narodowa (I i II stopnia)

- bezpieczeństwo informacyjne (I i II stopnia)

 

2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:

- bezpieczeństwo publiczne (I i II stopnia)

- bezpieczeństwo powszechne (I i II stopnia)

- bezpieczeństwo społeczne (I i II stopnia)

 

3. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w specjalności:

-     obszar posowiecki  (I stopnia)

-     obszar azjatycki (I stopnia)

-     obszar europejski (I stopnia)

-     obszar bliskowschodni (I stopnia)

 

 

Studia podyplomowe:

                                                                                              

-      bezpieczeństwo narodowe*

-      bezpieczeństwo wewnętrzne

-      bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP*

-      międzynarodowe stosunki wojskowe

-      zarządzanie kryzysowe

________________

* Wymagane jest ukończenie studiów II stopnia.

KONTAKT

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
(budynek nr 25)
e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

Strona internetowa: www.wbn.akademia.mil.pl

Dziekanat WBN – tel. 261 814 789, faks: 261 814 110

Informacje o rekrutacji:

Studia I i II stopnia – tel. 261 814 438

Studia doktoranckie – tel. 261 814 657

Studia podyplomowe – tel. 261 814 657

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama