zmień miasto

Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Misją Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest przygotowanie wojskowych i cywilnych profesjonalistów z obszaru bezpieczeństwa do rozwiązywania problemów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, realizację nowoczesnych programów nauczania oraz wsparcie i doradztwo naukowe podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

To wiodący ośrodek w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej, a także w zakresie studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym.


Wydział prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo informacyjne państwa, administracja oraz studia podyplomowe, a także doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności. Sprawuje także doradztwo ekspercko-analityczne w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

Oferta Edukacyjna Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 

 

Kierunki studiów i poziomy kształcenia:

 

1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

- zarządzanie kryzysowe (I i II stopnia)

- ochrona i obrona narodowa (I i II stopnia)

- bezpieczeństwo informacyjne (I i II stopnia)

 

2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:

- bezpieczeństwo publiczne (I i II stopnia)

- bezpieczeństwo powszechne (I i II stopnia)

- bezpieczeństwo społeczne (I i II stopnia)

 

3. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w specjalności:

-     obszar posowiecki  (I stopnia)

-     obszar azjatycki (I stopnia)

-     obszar europejski (I stopnia)

-     obszar bliskowschodni (I stopnia)

 

4. ADMINISTRACJA w specjalnościach:

-administracja publiczna (I stopnia)

-administracja wojskowa (I stopnia)

-administracja bezpieczeństwa  (I i II stopnia)

-administracja elektroniczna         (II stopnia)

-administracja gospodarcza (II stopnia)

 

5. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE PAŃSTWA w specjalnościach:

-bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (I stopnia)

-administracja bezpieczeństwem informacyjnym (I stopnia)

 

Studia podyplomowe:

                                                                                              

-      bezpieczeństwo narodowe*

-      bezpieczeństwo wewnętrzne

-      bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP*

-      międzynarodowe stosunki wojskowe

-      przygotowanie obronne państwa* 

-      zarządzanie kryzysowe

________________

* Wymagane jest ukończenie studiów II stopnia.

KONTAKT

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
(budynek nr 25)
e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

Strona internetowa: www.wbn.akademia.mil.pl

Dziekanat WBN – tel./faks: 261 814 110

Informacje o rekrutacji:

Studia I i II stopnia                          – tel. 261 814 438

Studia doktoranckie                       – tel. 261 814 657

Studia podyplomowe                      – tel. 261 814 657

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama