zmień miasto

Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Wydział Wojskowy

Wydział Wojskowy

Misją Wydziału Wojskowego jest kształcenie i doskonalenie kadr dowódczo-sztabowych na potrzeby systemu dowodzenia i kierowania Sił Zbrojnych RP, we współpracy z sojuszniczymi i narodowymi organami dowodzenia oraz ośrodkami naukowo-badawczymi.

Wydział jest głównym ośrodkiem w zakresie rozwijania, kształtowania
i propagowania sztuki wojennej, w tym przede wszystkim: sztuki operacyjnej (myślenia strategicznego) i taktyki, dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań.

Oficerowie kształcą się w ramach Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych, Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych, Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej oraz innych studiów podyplomowych i kursów na rzecz Sił Zbrojnych i instytucji związanych z obronnością państwa. Dodatkowo prowadzone są studia I i II stopnia na kierunku obronność, niestacjonarne studia podyplomowe i studia doktoranckie dla osób cywilnych, głównie na potrzeby SZ RP oraz w zakresie obronności państwa.

Oferta edukacyjna Wydziału Wojskowy

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 

1. OBRONNOŚĆ  w specjalnościach:

 

-     obrona terytorialna (I stopnia)

-     współczesne konflikty zbrojne (I stopnia)

-     obronność państwa (II stopnia)

 

ü  Specjalność obrona terytorialna jest ukierunkowana na najnowszy, piąty rodzaj sił zbrojnych przygotowujący do pracy w służbach związanych z bezpieczeństwem państwa;

ü  specjalność współczesne konflikty zbrojne ma przygotować analityków zajmujących się zagrożeniami i wyzwaniami współczesnego bezpieczeństwa.

 

Studia podyplomowe:

                                                                                              

-      ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

-      zarządzanie w sztabach wojskowych

-      współpraca cywilnowojskowa

-      współczesne konflikty zbrojne

-      dowodzenie w organizacjach wielonarodowych

-      zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych

-      polemologia – nauka o wojnie i pokoju

 

KONTAKT

Wydział Wojskowy
(budynek nr 101)
e-mail:    dziekanat.wwoj@akademia.mil.pl

Strona internetowa: www.woj.akademia.mil.pl

Dziekanat WWoj – tel./faks: 261 813874, 261 813 399, faks. 261 813 515

Informacje o rekrutacji:

Studia I i II stopnia             – tel. 261 813 137

Studia podyplomowe          - tel. 261 813 137

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama