zmień miasto

Uczelnia Łazarskiego, WarszawaKształcimy kadry na potrzeby Europy!

Tabela opłat

STUDIA POLSKOJĘZYCZNE – 2016/2017

 

studia I stopnia – licencjackie

studia
stacjonarne


opłata za semestr

studia niestacjonarne

opłata za semestr

Ekonomia

Analiza ekonomiczna i biznesowa

Ekonomia menedżerska

3 960 zł

4 raty po 990

1 pkt ECTS 132zł

3 420 zł

 

4 raty po 855

1 pkt ECTS 114 zł

Zarządzanie

Innowacje i przedsiębiorczość w firmie

Marketing interaktywny

Zarządzanie zasobami ludzkimi

E-commerce                             

3 960 zł

 

4 raty po 990

1 pkt ECTS 132 zł

3 420 zł

 

4 raty po855

1 pkt ECTS 114 zł

Finanse i Rachunkowość

Bankowość

Doradztwo finansowe i podatkowe

Rachunkowość w małych i średnich firmach

3 960 zł

 

4 raty po990

1 pkt ECTS 132 zł

3 420 zł

 

4 raty po855 

1 pkt ECTS 114 zł

Stosunki międzynarodowe

Handel zagraniczny w dobie globalizacji

Studia europejskie

Transport, Spedycja, Logistyka

3 540 zł

 

4 raty po 885

1 pkt ECTS 118 zł

2 940 zł

 

4 raty po735

1 pkt ECTS 98 zł

Administracja
Administrowanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Administrowanie jednostkami samorządu terytorialnego
Administrowanie organizacjami
Administrowanie państwem
Administrowanie służbami porządku publicznego
Administrowanie Unią Europejską

-

2 160 zł

 

4 raty po 540

1 pkt ECTS 72 zł

Zarządzanie (studia przez Internet)

Innowacje i przedsiębiorczość w firmie

Marketing interaktywny

Zarządzanie zasobami ludzkimi

E-commerce

-

2 880 zł

 

4 raty po 720

1 pkt ECTS 96 zł

studia II stopnia – magisterskie

studia
stacjonarne


opłata za semestr

studia niestacjonarne

opłata za semestr

Administracja

Administracja europejska, rządowa i samorządowa

Gospodarowanie nieruchomościami
Zamówienia publiczne
Zarządzanie ochroną zdrowia

Master in Public Administration

-

2 160 zł

 

4 raty po 540

1 pkt ECTS 72 zł

Ekonomia

Ekonomia menedżerska

Finanse i bankowość

Kapitał ludzki w organizacji

Zarządzanie projektami

3 960 zł

 

4 raty po 990

1 pkt ECTS 132 zł

3 480 zł

 

4 raty po 870

1 pkt ECTS 116 zł

Stosunki międzynarodowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym

3 540 zł

 

4 raty po 885

1 pkt ECTS 118 zł

2 940 zł

 

4 raty po 735

1 pkt ECTS 98 zł

Ekonomia (studia przez Internet)

Ekonomia menedżerska

Kapitał ludzki w organizacji

-

2 880 zł

 

4 raty po 720

1 pkt ECTS 96 zł

studia jednolite magisterskie

studia
stacjonarne


opłata za semestr

studia niestacjonarne

opłata za semestr

Prawo

Prawo energetyczne, europejskie, farmaceutyczne, fuzji i przejęć, korporacyjne, lotnicze, mediów, medyczne, nieruchomości, nowych technologii, ochrony środowiska, podatkowe, sądowe, sportowe, telekomunikacyjne, zamówień publicznych, kryminalistyka

4 440 zł

 

4 raty po 1 110

1 pkt ECTS 148 zł

3 660 zł

 

4 raty po 915

1 pkt ECTS 122 zł

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE – 2016/2017

DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO

studia I stopnia – licencjackie

studia
stacjonarne


 opłata za semestr

studenci z PL,
Białorusi i Ukrainy

 pozostali studenci

Economics

Business Economics

5 400 zł

 

4 raty po 1 350

1 pkt ECTS 180 zł

1 350 EUR

 

International Relations

European Studies

Management

Tourism and Travel Management

E-business

Logistics

studia II stopnia – magisterskie

studia
stacjonarne


 opłata za semestr

studenci z PL,
Białorusi i Ukrainy

pozostali studenci

Economics

International Business Economics

5 400 zł

 

4 raty po 1 350

1 pkt ECTS 180 zł

1 350 EUR

International Relations

European Administration

Contemporary Politics

DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO + COVENTRY UNIVERSITY

studia I stopnia – licencjackie

studia
stacjonarne


 opłata za semestr

studenci z PL,
Białorusi i Ukrainy

pozostali studenci

BA in Business Economics

6 900 zł

 

4 raty po 1 725

1 pkt ECTS 230 zł

1 700 EUR

BA in International Relations and European Studies

studia II stopnia – magisterskie

studia
stacjonarne


 opłata za semestr

studenci z PL,
Białorusi i Ukrainy

pozostali studenci

MSc In International Business Economics

6 900 zł

 

4 raty po 1 725

1 pkt ECTS 230 zł

1 700 EUR

MA In International Relations – European Administration

MA In International Relations – Contemporary Politics

Opłata rekrutacyjna na studia w języku polskim i angielskim:

400 PLN – dla kandydatów z polskim obywatelstwem oraz posiadających prawo pobytu stałego w Polsce,

450 PLN – dla kandydatów z innych krajów płacących w złotówkach,

200 EUR – dla kandydatów z innych krajów płacących w euro.

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama