zmień miasto

Warszawski Uniwersytet Medyczny - WUM, Warszawa

Opis szkoły

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią.

Od wielu lat utrzymuje bardzo mocną pozycję wśród najlepszych polskich uniwersytetów, jest też liderem w grupie uczelni medycznych. Potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania są pozycje zajmowane w prestiżowych rankingach oraz zbiorowe i indywidualne sukcesy absolwentów podczas egzaminów państwowych.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu, stworzonej w oparciu o nowoczesne programy nauczania i standardy europejskie, znajduje się 14 kierunków oraz 1 specjalność.

Bazę naukowo-dydaktyczną Uczelni stanowią szpitale kliniczne o najwyższym stopniu referencyjności, gdzie przeprowadzane są wysokospecjalistyczne zabiegi oraz pionierskie operacje. W szpitalach tych studenci nabywają umiejętności praktyczne.

Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako prężny ośrodek naukowy, specjalizuje się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej.

Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy kliniczno-dydaktycznej, czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach - Szpital Pediatryczny i Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne.

W planach są kolejne inwestycje - Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne oraz Instytut Psychiatrii.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 413 studentów, 513 doktorantów i 250 studentów studiów podyplomowych, pracuje 1725 nauczycieli akademickich, w tym 173 profesorów tytularnych (stan pracowników na 30.06.2016).

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otaczają profesjonalną opieką pacjentów w sześciu szpitalach klinicznych. Są to:

• Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 1A

• Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13

• Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury 63 A

• Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2

• Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKIN)

 

 

 

FB dlaMaturzysty.pl reklama