zmień miasto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA I stopnia  2016 r.

 

od 1 marca do 31 marca- rejestracja kandydatów na studia wojskowe w irk - wymagane dostarczenie do akademii wniosku i wniesienie opłaty za postępowanie rekrutacyjne

od 1 marca do 15 lipca - rejestracja kandydatów na studia cywilne, poprzez internetową rejestrację kandydatów (irk) - wymagane wypełnienie  podania-ankiety - dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne i końcowe będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych - oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

do 15 lipca – uzupełnienie przez kandydata w irk podania-ankiety, z wynikami maturalnymi i końcowymi będącymi podstawą wyliczenia punktów rankingowych oraz deklaracją ewentualnego kandydowania - w przypadku nieprzyjęcia na studia „wojskowe” - na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia „cywilne”

od 1 marca- sukcesywne informowanie przez akademię wojskowych komend uzupełnień (wku) o złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie na studia do akademii

od 1 marca- kierowanie kandydatów, przez wku, na badania lekarskie i psychologiczne

do 15 czerwca - poinformowanie kandydatów o terminie i miejscu testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej

11-14 lipca - test sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna (1 dzień), 14 lipca test z j. angielskiego dla kandydatów na pierwszy rok, którzy nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości oraz wszystkich, którzy złożyli wniosek o przeniesienie na drugi rok studiów wojskowych

19 lipca- ogłoszenie list kandydatów przyjętych;

od 19 do 28 lipca- dostarczanie do akademii przez kandydatów przyjętych, wymaganych dokumentów, o ile nie zostało dokonane to wcześniej - niedostarczenie skutkuje skreśleniem z listy przyjętych;

29 lipca- ustalenie ostatecznych list przyjętych uwzględniających rezygnacje i skreślenia;

od 18 sierpnia do 23 września- podstawowe szkolenie wojskowe (psw) zakończone przysięgą wojskową;

23 września - zakończenie rekrutacji na studia cywilne

1 października - immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w wat.

Zapraszamy na stronę:   http://www.wat.edu.pl

 

 

FB dlaMaturzysty.pl reklama