zmień miasto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Koła naukowe

Nazwa Koła Naukowego/Organizacji Studenckiej
w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

 

 • Studenckie Koło Żeglarskie
 • Studencki Klub Kolarski "VOYAGER"
 • Studenckie Koło Sportów Zimowych
 • Studenckie Koło Air Soft Guns "GT Szpon"
 • Studenckie Koło Fotograficzne - działalność chwilowo zawieszona
 • Studenckie Koło Naukowe "STRATEGIA"
 • Koło Naukowe Logistyki Stosowanej
 • Koło Naukowe Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania
 • Koło Naukowe Mechaniki  i Informatyki Stosowanej
 • Koło Naukowe Tribologii i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych
 • Koło Naukowe Budowy Maszyn Automatyzacji i Robotyki
 • Koło Naukowe Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych
 • Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki
 • Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia
 • Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy WAT
 • Koło Naukowe Elektroników
 • Koło Naukowe "CyberGuru"
 • Koło Naukowe Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu
 • Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych
 • Koło Naukowe Studentów Geodezji "Geopixel"
 • Koło Naukowe Studentów "Budownictwo"
 • Studenckie Koło Historyczne
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
 • Koło Naukowe Chemików
 • Koło Naukowe Fizyków
 • Koło Naukowe Studentów "Inżynieria materiałowa"
 • Koło Naukowe Energetyków
 • Organizacja Przyrodnicza WAT
 • Studenckie Koło SIMP
 • Studenckie Koło Naukowe Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji
 • Studencki Klub Modelarski WAT
 • Koło Naukowe Optoelektroników
 • Organizacja - Woda, Ląd, Powietrze
 • Koło Zainteresowań Cybernetycznych
 • Koło Naukowe Cyber Security
 • Koło Naukowe Historii, Tradycji i Chwały Wojska Polskiego

Naj­po­pular­niej­sze wy­darze­nia stu­denc­kie:

 • Dni Otwar­te
 • Bal Dy­plomo­wy i Bal Pod­chorążego
 • Juwe­na­lia MEGA­WAT
 • Otrzęsi­ny
 • Wy­bo­ry Miss WAT
 • Be­er­FEST
 • DS CUP
 • Dro­gow­ska­zy Ka­rie­ry
 • Tar­gi Pra­cy – Be­stJob WAT
 • Pa­rada Stu­dentów
 • Pik­niki Wy­działowe

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama