zmień miasto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Opłaty

WYSOKOŚCI OPŁATWNOSZONYCH PRZEZ STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH
STUDIA NIESTACJONARNE W WAT W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
(w 2016/2017 będą podobne)

Opłata rekrutacyjna. Jest to opłata, którą wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia i nie podlega ona zwrotowi. Jej wysokość wynosi:

  • 85 zł – kandydaci na studia cywilne (w ramach jednej opłaty można zaproponować po trzy kierunki na dwóch rodzajach studiów - stacjonarnych, niestacjonarnych)
  • 100 zł – kandydaci na studia wojskowe (w ramach jednej opłaty można zaproponować trzy kierunki na trzech rodzajach studiów – stacjonarnych wojskowych, stacjonarnych cywilnych, niestacjonarnych cywilnych)

Opłata za zajęcia dydaktyczne (tzw. czesne). Jest to opłata wnoszona przez studentów studiów niestacjonarnych za każdy semestr studiów wysokość wynosi:

Kierunek:

studia pierwszego  stopnia

studia drugiego stopnia

bezpieczeństwo narodowe                                               

 

- 2  600 zł

- 2 700 zł

budownictwo                                                                     

 

- 2  500 zł

- 2 500 zł (luty)

chemia                                                                                

 

- 2  900 zł

- 3 400 zł

elektronika i telekomunikacja                                         

 

- 2  700 zł

- 2 900 zł

elektronika i telekomunikacja (IOE)                              

 

-             

-

energetyka                                                                           

 

- 2 700zł

- 2 900 zł

geodezja i kartografia                                                       

 

- 2  500 zł

- 2 500 zł (luty)

informatyka                                                          

 

- 3 900 zł

- 4  500 zł;

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

- 3 900 zł

 

logistyka                                                                              

 

- 2  400 zł

- 2 700 zł

lotnictwo i kosmonautyka                                               

 

- 2  500 zł

-

mechanika i budowa maszyn                            

 

- 2  500 zł

- 2 700 zł

mechatronika                                                                       

 

- 2  500 zł

- 2 600 zł

obronność państwa

pierwszy sem. - 2 300
pozostałe sem. - 2 500

-

zarządzanie                                                                         

 

- 2  600 zł

- 2 600 zł

 

 

 

FB dlaMaturzysty.pl reklama