zmień miasto

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - WSBiO, WarszawaZainwestuj w swoją przyszłość! Studiuj na WSBiO!

Kursy

  • KURS OCHRONY (we współpracy z Polską Izbą Ochrony w Warszawie)

Kurs ochrony potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Kurs kończy się uzyskaniem uprawnień umożliwiających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

  • KURS DETEKTYWISTYCZNY

Kurs przeznaczony jest dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji. W świetle najnowszych przepisów prawnych szkolenie otwiera drogę do wykonywania wolnego zawodu detektywa.

  • COMPLIANCE OFFICER

Celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy kompleksowej oraz profesjonalnej wiedzy

z zakresu zagadnień compliance z jakimi mogą zetknąć się w pracy, a także poznania praktycznego wymiaru działań kontrolno – sprawdzających w ramach pracy pełnomocnika ds. przestrzegania procedur.

  • KURS DLA SPECJALISTY DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji.

  • SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań obronnych, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz infrastruktury krytycznej zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji.

  • KURS DLA SPECJALISTY DS. OBRONNYCH

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań ochrony infrastruktury w tym infrastruktury krytycznej zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji

  • KURS DLA SPECJALISTY DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz ochrony informacji niejawnych zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi obowiązującymi w administracji.

  • KURS DLA SPECJALISTY DS. OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań ochrony infrastruktury w tym infrastruktury krytycznej zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji.

FB dlaMaturzysty.pl reklama