zmień miasto

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - WSBiO, WarszawaZainwestuj w swoją przyszłość! Studiuj na WSBiO!

O Uczelni

Uczelnia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

z siedzibą w Warszawie, jest jedną z niewielu cywilnych uczelni w Polsce, która już od 10 lat kształci kompleksowo w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i obronności.

Oferujemy ciekawe studia z bogatym programem przedmiotów społeczno – prawnych na kierunkach Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Bezpieczeństwo Narodowe I i II stopniaKadra naukowo-dydaktyczna

Wykładowcy WSBiO wywodzą się zarówno spośród instytucji naukowych, ośrodków dydaktycznych, jak i ze służb mundurowych oraz administracji publicznej. Posiadają znaczny dorobek naukowy i zawodowy – w tym w służbach mundurowych.Działalność naukowo-dydaktyczna

W Uczelni funkcjonuje biblioteka dostępna dla studentów w ciągu całego roku akademickiego posiadająca katalog on-line zawierający całość zbiorów bibliotecznych.

Można również korzystać z programu LEX Sigma (baza prawna). W czytelni studenci mają dostęp do stanowisk komputerowych.

Uczelnia wydaje własny kwartalnik naukowy Bezpieczeństwo i Ochrona. W kwartalniku publikowane są teksty z zakresu nauk prawnych (zwłaszcza: kryminalistyka, kryminologia, prawo karne, prawo administracyjne, teoria państwa i prawa), nauk wojskowych, nauk policyjnych, socjologii, politologii i psychologii.

Uczelnia podjęła współpracę dydaktyczno-naukową z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi ze Słowacji i Ukrainy. W jej ramach przedstawiciele WSBiO uczestniczą w konferencjach organizowanych za granicą, a naukowcy z tamtych ośrodków uczestniczą w organizowanych przez WSBiO konferencjach obejmujących swą tematyką szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Uczelnia jest również członkiem Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia, zajmującej się  problematyką bezpieczeństwa publicznego, ochroną osób i mienia.

W lutym 2011 r. zostało podpisane porozumienie z Komendą Główną Policji dzięki któremu absolwenci WSBiO ubiegający się o pracę w policji zrealizują niezbędne treści teoretyczne. Do tych wymagań został dostosowany program studiów dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności: bezpieczeństwo państwa.Działalność na rzecz studentów

W WSBiO działa system przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz pomocy materialnej takie jak:

  • stypendia socjalne
  • stypendia naukowe
  • stypendia specjalne – dla niepełnosprawnych

W Uczelni działa Biuro Karier, które świadczy pomoc studentom
i absolwentom Uczelni
w zakresie aktywizacji zawodowej i nie tylko. Pośredniczy również między pracodawcami a studentami Uczelni występującymi w roli kandydatów na pracowników.Czy wiesz, że

  • Rektorem WSBiO jest gen. dr Jacek Pomiankiewicz – były szef Służby Więziennej.
  • Kanclerzem WSBiO jest Sebastian Michalkiewicz – były naczelnik warszawskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, obecnie Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Lotniska Chopina

Współpracują z nami m.in.:

  • Gen. Andrzej Kapkowski – były szef Urzędu Ochrony Państwa
  • Prof. Stefan Lelental – specjalista w zakresie prawa karnego

 

FB dlaMaturzysty.pl reklama