zmień miasto

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - WSBiO, WarszawaZainwestuj w swoją przyszłość! Studiuj na WSBiO!

Studia podyplomowe

 • BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE

Studia skierowane są do osób, które zajmują się bezpieczeństwem funkcjonowania instytucji i/lub przedsiębiorstwa.

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy profesjonalnej wiedzy z zakresu zagrożeń w nowoczesnym biznesie (zagrożenia środowiskowe, osobowe, informacji, teleinformacyjne), podstaw zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie, zasad tworzenia polityki bezpieczeństwa w świetle norm ISO, przygotowania polityki bezpieczeństwa instytucji oraz poznania praktycznego wymiaru działań kontrolno-sprawdzających.

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym

(zjazdy sobotnio - niedzielne).

 

 • BEZPIECZEŃSTWO W LOTNICTWIE CYWILNYM (pod patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego)

W związku z komercjalizacją działań w zakresie Ochrony lotnictwa cywilnego istnieje uzasadniona potrzeba właściwego przygotowania odpowiednich podmiotów do przejmowania zadań od funkcjonujących obecnie w ramach portów lotniczych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych - służb ochrony lotniska.

Celem studiów jest uzyskanie przez absolwentów kwalifikacji w zakresie zarządzania organizacjami odpowiedzialnymi za ochronę lotnictwa cywilnego. W szczególności dotyczy to pracowników średniego i wyższego szczebla kierowniczego służb ochrony: Straży Granicznej, Policji, Straży Ochrony Lotniska, Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz podmiotów komercyjnych wykonujących zadania w zakresie Ochrony obiektów lotnictwa cywilnego.

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym

(zjazdy sobotnio - niedzielne)

 

 • AUDYT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Celem studiów jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji w zakresie audytu ochrony w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. W szczególności propozycja skierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników średniego i wyższego szczebla kierowniczego: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej, Służby Ochrony Lotniska,Straży Granicznej, Służby Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Secjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ramach funkcjonowania jednostek organizacyjnych organów administracji publicznej.

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym

(zjazdy sobotnio - niedzielne).

 

 • BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM (pod patronatem Głównego Inspektora Transportu Drogowego)

Studia skierowane są m. in. do pracowników Inspektoratu Transportu Drogowego, Menadżerów, Kierowników i pracowników branży transportu lądowego.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z :

 • poprawą bezpieczeństwa w transporcie drogowym;
 • ograniczeniem degradacji dróg;
 • zwiększeniem poziomu przestrzegania prawa przez kierowców i przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe;
 • ochroną rynku transportowego przed naruszeniem zasad uczciwej konkurencji;
 • ochroną środowiska naturalnego;
 • przeciwdziałaniem zagrożeniom korupcyjnym;
 • współdziałaniem z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczaniem przestępstw gospodarczych.

 

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym

(zjazdy sobotnio - niedzielne)

 

 

 

 

FB dlaMaturzysty.pl reklama