zmień miasto

Pierwsze podsumowanie rekrutacji w SGH

Lepiej przygotowani maturzyści, więcej zarejestrowanych kandydatów, nie spada zainteresowanie studiami płatnymi, wzrasta liczba przyjętych z dyplomem Matury Międzynarodowej.

Dobiegła końca rekrutacja na studia stacjonarne licencjackie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W nadchodzącym roku akademickim zaoferowaliśmy maturzystom 1093 miejsca na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Równolegle prowadzimy rekrutację na studia odpłatne: anglojęzyczne oraz nadal rekrutujemy na studia niestacjonarne (sobotnio-niedzielne i popołudniowe).

Mimo zapowiedzi efektów niżu demograficznego, w tym roku liczba kandydatów na studia I stopnia, którzy zarejestrowali się w Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym, była wyższa niż w roku ubiegłym. W tym roku akademickim aplikowało poprzez system informatyczny 3736 osób. Natomiast w ubiegłym roku w momencie, kiedy zamknęliśmy możliwość rejestracji, było 3360 kandydatów. „Miejsca przewidziane dla kandydatów na studia stacjonarne, jak zwykle, bardzo szybko zapełniły się. Starający się o przyjęcie na studia w SGH kandydują na uczelnię, a nie – jeszcze w ciemno – na konkretny kierunek. Ten wybierają dopiero pod koniec pierwszego roku swoich studiów, mając już więcej wiedzy o przedmiocie swojej przyszłej pracy” – skomentował Rektor SGH prof. dr hab. Tomasz Szapiro.

Na liście przyjętych znalazło się 11 osób, które uzyskały najwyższy możliwy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym – 333 pkt. zgodnie z kryteriami wymaganymi przez SGH. Wśród nich jest pięcioro studentów zza granicy – z Białorusi, Ukrainy i Uzbekistanu. Spośród pozostałych osób – dwoje jest absolwentami warszawskich liceów, inni ukończyli licea w Gdyni, Lublinie, Poznaniu i Stalowej Woli. Jest to dowód, że przyciągamy najzdolniejszych młodych ludzi nie tylko z całej Polski, ale także spoza jej granic.

SGH jest popularna wśród Olimpijczyków (laureaci wybranych olimpiad) – w ostatnich latach zainteresowanie tej wymagającej grupy kandydatów utrzymuje się na poziomie kilkudziesięciu osób, wśród nich 1/3 pochodzi z Warszawy, ale większość ze wszystkich pozostałych regionów Polski.

Ogólnie, próg punktowy, który jest kształtowany poprzez ranking aplikacji indywidualnych okazał się wyższy niż w roku ubiegłym (o 3 punkty). Mocne strony naszych kandydatów odzwierciedlają ich wybory matury rozszerzonej z przedmiotów preferowanych przez SGH (większość przyjętych przez nas maturzystów wybrała do rankingu swoich ocen matematykę  99%, geografię – 73%, język angielski 83%).

Nastąpił wzrost zainteresowania kandydatów studiami niestacjonarnymi licencjackimi. Jesteśmy dopiero po pierwszym etapie rekrutacji – będziemy nadal rekrutować na studia niestacjonarne od 12 sierpnia br. – a w tej chwili liczba przyjętych na ten rodzaj studiów jest już na poziomie analogicznym do wyniku wrześniowego ubiegłego roku.

Z zadowoleniem obserwujemy wzrost liczby kandydatów i przyjętych z Maturą Międzynarodową – International Baccalaureate (liczba przyjętych wzrosła do 44 osób).

Jest interesujące, że struktura płci kandydatów do SGH jest niezmiennie wyrównana – ale aktualnie wśród przyjętych na studia licencjackie zdobyły lekką przewagę kobiety (52%).

ip

Ciekawe artykuły
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama