zmień miasto

Rekrutacja SGH - poznaj kierunki zarządzania!

Rekrutacja na SGH to możliwość wyboru unikalnych kierunków studiów. Podczas tegorocznej rekrutacji kandydaci mają do wyboru zupełnie nowe kierunki stworzone we współpracy ze specjalistami z sfery biznesu i polityki. Na studiach licencjackich do wyboru po pierwszym roku studiów: Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie oraz Polityka Społeczna. Na studiach magisterskich dodatkowo można wybrać Kierunek Menedżerski.

W tym rok podczas rekrutacji na studia, osoby zainteresowane Szkołą Główną Handlową w Warszawie mają możliwość rozpocząć naukę na nowych kierunkach, które dają możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz kompetencji ważnych na rynku pracy.

Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie (Governance)
To studia, które rozwijają umiejętności pozwalające na rozpoczęcie pracy zawodowej w międzynarodowym środowisku biznesowym i finansowym. Podczas zajęć z analizy finansowej i marketingowej, finansów międzynarodowych, rynków kapitałowych student zdobywa wiedzę, którą będzie wykorzystywać nie tylko w trakcie ważnych transakcji finansowych, ale też przy współpracy biznesu i polityki. W ramach studiów realizowane są również projekty doradcze dla sektora prywatnego i publicznego, dzięki czemu zadania teoretyczne łączone są w organiczny sposób z wykorzystanie ich w praktyce zawodowej. Na kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie (Governance) można wybrać trzy specjalizacje:
•    biznes międzynarodowy
•    finanse międzynarodowe
•    rozwój globalny i zarządzanie (Governance)
Absolwent tych studiów jest poszukiwanym na rynku specjalistą, który rozumie dynamikę handlu międzynarodowego oraz siły globalizacji, które wpływają na poszczególne organizacje i gospodarki na poziomie krajowym.

Polityka społeczna
Kandydaci, którzy chcą rozpocząć studia na kierunku Polityka społeczna, mogą oczekiwać od wykładów i zajęć praktycznych wyraźnego skupienia się na zagadnieniach prowadzenia działalności gospodarczej, analizy i reformy systemów zabezpieczenia społecznego czy też prowadzenia polityki społecznej przez instytucje administracji publicznej różnego szczebla. Ważnym aspektem tych studiów jest też współpraca z organizacjami pozarządowymi i realizacja podstawowych założeń strategii lokalnych w samorządach. Student tego kierunku zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii oraz analizy procesów gospodarczych w skali mikro i makro. Podczas studiów, słuchacze mają możliwość realizacji projektów socjalnych oraz ewaluacji strategii działania instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej.
Na kierunku Polityka społeczna można wybrać dwie specjalizacje:
•    lokalna polityka społeczna
•    systemy zabezpieczenia społecznego
Kierunki Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie (Governance) oraz Polityka społeczna, można zacząć studiować w Szkole Główne j Handlowej w Warszawie już od tego roku na studiach licencjackich a Kierunek Menedżerski również na studiach magisterskich.

Kierunek Menedżerski

Studia Menedżerskie powstały zgodnie z założeniem, że wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu oraz pokrewnych dyscyplin należy połączyć z praktyką wypełniania roli specjalisty –menedżera, który pracuje w dużej firmie lub prowadzi własną działalność gospodarczą. Podczas zajęć na tym kierunku studenci będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w ramach różnych działań dydaktycznych: ćwiczeniach, treningach, warsztatach oraz laboratoriach. Dzięki temu rozwój ich wiedzy będzie szedł w parze z treningiem kompetencji miękkich i pozwoli na sprawdzenie się w różnych sytuacjach rynku pracy.

Na Kierunku Menedżerskim można wybrać 4 specjalizacje:
•    menedżer – kierownik zespołu
•    menedżer – przedsiębiorca
•    menedżer w administracji publicznej
•    menedżer logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw

Ważnym aspektem tego kierunku jest przygotowanie absolwentów, którzy będą potrafili poradzić sobie na zmieniającym się rynku pracy. Dzięki zdobytej wiedzy o umiejętnościach praktycznego jej wykorzystania absolwent będzie posiadał zdolność do wdrażania nowych rozwiązań oraz ulepszania i testowania zastałych schematów.
Wszystkie informacje o nowych kierunkach studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie są dostępne pod adresem: http://oferta.sgh.waw.pl/pl/rekrutacja/Strony/default.aspx oraz pod adresem mailowym: rekrutacja@sgh.waw.pl


ip

Ciekawe artykuły
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama