zmień miasto

Collegium Szkoła Służb Medycznych, Warszawa

O Szkole

Collegium to szkoła z  tradycją. Już od 2002 roku kształcimy w zawodach branży medyczno - społecznej.

Zapewniamy edukację na najwyższym poziomie w zakresie kierunków związanych z rehabilitacją medyczno-psychologiczna(technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik ortopeda, ortoptystka), farmacją (technik farmaceutyczny), stomatologią i protetyką ( technik dentystyczny, asystentka oaz higienistka stomatologiczna), oraz polityką społeczną i rodzinną (asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca).

Nasza oferta edukacyjna została poszerzona o nowe, poszukiwane na rynku pracy kierunki: technik elektroradiolog, technik elektroniki i informacji medycznej, technik sterylizacji medycznej,  technik optyk,  protetyk słuchu,  technik informatyk, technik teleinformatyk, technik BHP,

W ramach programu 'AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI" na wybranych kierunkach nauka bezpłatna

Zapraszamy również na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na następujących kierunkach:

asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik optyk, technik BHP, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, technik informatyk, technik teleinformatyk

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie szkoły: www.collegium.com.pl lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły tel. 22 849 63 02, sekretariat@collegium.com.pl

FB dlaMaturzysty.pl reklama