zmień miasto

Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku we współpracy z WSTH w Podkowie Leśnej - ADiRD, WarszawaUczelnia da Ci dyplom, my nauczymy Cię zawodu!

Opłaty za studia

Opłaty za studia:


Dla kierunku o specjalności: Realizacja dźwięku R1 wysokość opłat za naukę w roku szkolnym 2014/2015 wynosi:

 • Wpisowe - 400,- PLN.
  Należy wpłacić na konto o numerze: 25 1140 2017 0000 4302 1266 9224,  Auxilium - Fundacja Edukacji Społecznej. W opisie należy podać imię i nazwisko studenta, tryb nauki - R1Z, R1D, R1W.
 • Czesne za miesiąc nauki: 480,- PLN, płatne przez kolejnych 36 miesięcy.


Dla kierunku o specjalności: Technika Multimedialna TM
wysokość opłat za naukę w roku szkolnym 2013/2014 wynosi:

 • Wpisowe - 400,- PLN.
  Należy wpłacić na konto o numerze: 25 1140 2017 0000 4302 1266 9224,  Auxilium - Fundacja Edukacji Społecznej. W opisie należy podać imię i nazwisko studenta, tryb nauki - TMZ, TMW.
 • Czesne za miesiąc nauki: 380,- PLN, płatne przez kolejnych 36 miesięcy.


Dla kierunku o Dziennikarstwo wysokość opłat za naukę w roku szkolnym 2014/2015 wynosi:

 • Wpisowe - 400,- PLN.
  Należy wpłacić na konto o numerze: 25 1140 2017 0000 4302 1266 9224,  Auxilium - Fundacja Edukacji Społecznej. W opisie należy podać imię i nazwisko studenta.
 • Czesne za miesiąc nauki: 380,- PLN, Produkcja Telewizyjne 480,- płstne przez kolejnych 36 miesięcy.


Opłaty, należy wnosić przelewem na konto Akademi Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku oraz WSTH raz w miesiącu, (lub raz w semestrze) w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Nauka odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, która reguluje prawa i zobowiązania uczelni i słuchacza.
Wzór umowy znajduje się do wglądu w sekretariacie. Studenci kierunków R1 otrzymują legitymacje studenckie uprawniające do zniżki i zaświadczenia do ZUS-u.


Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama