Akademia Finansów i Biznesu Vistula - AFiBV, Warszawa

Adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

Stypendia

Grupa Uczelni Vistula oferuje bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki.

Dział Stypendialny jest dedykowany zarówno studentom Akademii Finansów i Biznesu Vistula 
jak i Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji).

Możesz ubiegać się o bezzwrotną pomoc materialną (ze środków z budżetu państwa) w formie:

  • Stypendium Socjalnego, 
  • Stypendium Socjalnego powiększonego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, osiągniecia sportowe i artystyczne,
  • Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • Stypendium Ministra za wyjątkowe osiągnięcia,
  • Zapomogi w wypadku zdarzenia losowego.

Studencie pamiętaj! Wnioski składamy zgodnie z harmonogramem stypendialnym. W pierwszej kolejności 
przez system USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – Wnioski.

Wniosek złożony online wydrukuj, podpisz i złóż w dziale stypendialnym wraz z wymaganą dokumentacją:
– osobiście w godzinach pracy Działu Stypendialnego
– włóż do skrzynki na wnioski znajdującej się przy drzwiach Działu Stypendialnego (pok. 207, II piętro)
– wyślij listem poleconym na adres Uczelni z dopiskiem: Dział Stypendialny

GODZINY PRACY DZIAŁU STYPENDIALNEGO (pok. 207, II piętro)

wtorek – czwartek w godzinach: 11.00-15.00

Dział będzie czynny w sobotę 13 lipca oraz w sobotę 27 lipca

Wszystkie sprawy dotyczące stypendiów proszę załatwiać w podane dni.

Można również kontaktować się codziennie na maila: p.kaleta@vistula.edu.pl lub telefonicznie: 22 45-72-321

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje:
Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach
pierwszego i drugiego stopnia.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych
lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ
wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami
służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych,
którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali
pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście