Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa

Sukces zaczyna się w Koźmińskim!
Adres: Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego jest niepubliczną szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Została założona w 1993 roku. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę kształcenia uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście