Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Adres: Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa

O Uczelni

O uczelni

Warszawska Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia z bogatą ofertą kształcenia i wieloletnią tradycją. Wywodzi się bowiem bezpośrednio z Wyższej Szkoły Wojennej, która działała w latach 1919-1946. Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanych i profesjonalnych kadr na potrzeby instytucji wojskowych, a także cywilnych, które są związane z obronnością państwa. Wysoki poziom kształcenia, doskonale przygotowane programy nauczania, a także wiele możliwości rozwoju zawodowego sprawiają, że uczelnia cieszy się dużą popularnością wśród studentów, a także w branży edukacyjnej.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Studenci Akademii Sztuki Wojennej mają do dyspozycji doskonale przygotowane zaplecze dydaktyczne, w którego skład wchodzą sale wykładowe i konferencyjne, świetnie wyposażone laboratoria, a także biblioteka z bardzo bogatymi zbiorami. Do dyspozycji studentów jest około tysiąca miejsc hotelowo-internatowych w kampusie, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz rozbudowana infrastruktura, zapewniająca komfort codziennego życia. Studenci Akademii Sztuki Wojennej mogą kształcić się nie tylko na macierzystej jednostce akademickiej. Uczelnia realizuje międzynarodowy program wymiany studentów Erasmus+, dzięki czemu można część nauki spędzić na zagranicznych uczelniach.

Działalność naukowa prowadzona w Akademii Sztuki Wojennej obejmuje działalność statutową, prowadzoną przez podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Wojskowy.

Uczelnia prowadzi studia wyższe (licencjackie i magisterskie), podyplomowe i doktoranckie dla osób cywilnych, w obszarach bezpieczeństwa i obronności.

  • Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata.
  • Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata.
  • Studia III stopnia (doktoranckie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i trwają 4 lata.
  • Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy i trwają 1 rok.
MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście