zmień miasto

Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego


Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego realizowane są studia I, II i III stopnia, a także studia podyplomo¬we w zakresie bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego.


Wydział jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.


Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Na¬rodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obron¬nych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzy¬sowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.


KIERUNKI STUDIÓW NA WBN
Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • ochrona i obrona narodowa

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo społeczne
 • bezpieczeństwo powszechne

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w specjalnościach:

 • obszar postsowiecki
 • obszar bliskowschodni
 • obszar azjatycki
 • obszar europejski

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego
 • bezpieczeństwo obszaru europejskiego
 • dyplomacja i komunikacja polityczna
 • analityka i prognostyka

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE w specjalnościach:

 • specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnego
 • inspektor ochrony danych osobowych
 • projektant systemów bezpieczeństwa informacyjnego
 • info-menadżer

 OBRONNOŚĆ w specjalnościach:

 • obrona terytorialna
 • współczesne konflikty zbrojne

Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • ochrona i obrona narodowa

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo społeczne
 • bezpieczeństwo powszechne

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE w specjalnościach:

 • zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
 • walka informacyjna

OBRONNOŚĆ w specjalności:

 • obronność państwa

 

 


KONTAKT

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
(budynek nr 25)
e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

Strona internetowa: www.wojsko-polskie.pl/aszwoj

Dziekanat WBN – tel./ faks: 261 814 110

Informacje o rekrutacji:

Studia I i II stopnia                        – tel. 261 814 438

Studia doktoranckie                       – tel. 261 814 657

Studia podyplomowe                     – tel. 261 814 657

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama