zmień miasto

Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

http://www.wbn.akademia.mil.pl/

 

Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego realizo­wane są studia I, II i III stopnia, a także studia podyplomo­we w zakresie bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego.

Wydział jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształ­towania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w ob­szarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur admi­nistracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Na­rodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obron­nych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzy­sowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

 

KIERUNKI STUDIÓW NA WBN

 

Studia I stopnia:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe
 • ochrona i obrona narodowa
 • bezpieczeństwo informacyjne

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo powszechne
 • bezpieczeństwo społeczne

 

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w specjalnościach:

 • obszar postsowiecki
 • obszar azjatycki
 • obszar europejski
 • obszar bliskowschodni

 

ADMINISTRACJA w specjalnościach:

 • administracja publiczna
 • administracja wojskowa
 • administracja bezpieczeństwa

 

Studia II stopnia:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe
 • ochrona i obrona narodowa
 • bezpieczeństwo informacyjne


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo powszechne
 • bezpieczeństwo społeczne


ADMINISTRACJA w specjalnościach:

 • administracja bezpieczeństwa
 • administracja elektroniczna
 • administracja gospodarcza


BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE


BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego
 • bezpieczeństwo obszaru europejskiego
 • dyplomacja i komunikacja polityczna
 • analityka i prognostyka


KONTAKT

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
(budynek nr 25)
e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

Strona internetowa: www.wbn.akademia.mil.pl

Dziekanat WBN – tel./ faks: 261 814 110

Informacje o rekrutacji:

Studia I i II stopnia                        – tel. 261 814 438

Studia doktoranckie                       – tel. 261 814 657

Studia podyplomowe                     – tel. 261 814 657

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama