zmień miasto

Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Wydział Wojskowy

http://www.wwoj.akademia.mil.pl/


Podstawowy wysiłek Wydziału Wojskowe­go jest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalą­cych oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.

Innowacyjnym podejściem do kształcenia oficerów i osób cywilnych, które warunkuje spełnienie oczekiwań Sił Zbrojnych RP, jest ścisła współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym WP na etapie układania i realizowania progra­mów nauczania.

Na Wydziale prowadzone są także studia I i II stopnia na kierunku obronność oraz studia podyplomowe dla osób cywilnych.

 

KIERUNKI STUDIÓW NA WWoj

 

Studia I stopnia:

OBRONNOŚĆ w specjalnościach:

  • obrona terytorialna
  • współczesne konflikty zbrojne

 

DOWODZENIE w specjalnościach:

  • dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej i Wojskami Lądowymi

 

Studia II stopnia:

OBRONNOŚĆ w specjalności:

  • obronność państwa


KONTAKT

Wydział Wojskowy
(budynek nr 94 i 101)
e-mail:  dziekanat.wwoj@akademia.mil.pl,

rekrutacja.wwoj@akademia.mil.pl

Strona internetowa: www.woj.akademia.mil.pl

Dziekanat WWoj – tel./faks: 261 813 137, faks. 261 813 515

Informacje o rekrutacji:

Studia I i II stopnia                         - tel. 261 813 137, 261 813 399

Studia podyplomowe                      - tel. 261 813 137

 

FB dlaMaturzysty.pl reklama