zmień miasto

Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządza¬nie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, a także studia III stopnia w dyscyplinach nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie. Ponadto, Wydział prowadzi studia podyplomowe przygotowujące menedżerów do zarządzania organizacjami publicznymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

W działalności naukowo-badawczej Wydział koncentruje się na: problemach zarządzania i funkcjono¬wania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicznych w strukturach systemu obronnego państwa.

KIERUNKI STUDIÓW NA WZiD
Studia I stopnia:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością

LOGISTYKA w specjalnościach:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • logistyka wojskowa
 • transport
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych

LOTNICTWO w specjalnościach:

 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie ruchem lotniczym

DOWODZENIE w specjalnościach:

 • planowanie i organizacja działań WOT,
 • praca analityczno-sztabowa

Studia II stopnia:


ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie systemami informacyjnymi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością

LOGISTYKA w specjalnościach:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport

LOTNICTWO w specjalnościach:

 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama