zmień miasto

Akademia Sztuki Wojennej - ASzWoj, Warszawa

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

http://www.wzid.akademia.mil.pl/

 

Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządza­nie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, a także studia III stopnia w dyscyplinach nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie. Po­nadto, Wydział prowadzi studia podyplomowe przygotowujące menedżerów do zarządzania organizacjami publicznymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

 

Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i na­uki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifi­kowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

W działalności naukowo-badawczej Wydział kon­centruje się na: problemach zarządzania i funkcjono­wania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i za­granicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicz­nych w strukturach systemu obronnego państwa.

 

 

KIERUNKI STUDIÓW NA WZiD

 

Studia I stopnia:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie systemami informacyjnymi

 

LOGISTYKA w specjalnościach:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • logistyka wojskowa

 

LOTNICTWO w specjalnościach:

 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie ruchem lotniczym

 

Studia II stopnia:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie systemami informacyjnymi

 

LOGISTYKA w specjalnościach:

 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport

 

LOTNICTWO w specjalnościach:

 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

 

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Dowodzenia
(budynek nr 94)
e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl

strona internetowa: www.wzid.akademia.mil.pl

Dziekanat WZiD– tel./faks: 261 813 189

 

Informacje o rekrutacji:

Studia stacjonarne I i II stopnia               – tel. 261 813 822

Studia doktoranckie                                – tel. 261 813 555

Studia podyplomowe                                – tel. 261 813 568

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama