zmień miasto

Collegium Civitas - CC, WarszawaCollegium Civitas - więcej niż studia!

10 powodów, dla których warto studiować w CC

1. DOBRE PRZYGOTOWANIE DO PRACY

 • studia licencjackie, magisterskie i doktorat nauk humanistycznych z zakresu socjologii ( od 2005)
 • liczne zajęcia warsztatowe
 • bezpośredni kontakt z wybitną kadrą profesorską
 • profesjonalne doradztwo zawodowe w trakcie studiów i po ich zakończeniu
 • liczne praktyki i staże krajowe oraz zagraniczne

Oferta studiów CC
Centrum Karier Collegium Civitas


2. ZAWSZE W CZOŁÓWCE RANKINGÓW

 • siedmiokrotnie 1. miejsce w rankingu tygodnika „Wprost”
 • Socjologia i Politologia na 1. miejscu w Polsce wg tygodnika „Polityka”
 • zawsze w czołówce polskich uczelni niepublicznych rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
 • wśród 20 najlepszych uniwersytetów rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
 • w 2015 r. w kategorii „Umiędzynarodowienie uczelni” 3. miejsce pośród wszystkich polskich uczelni w rankingu „Perspektyw”
 • w czołówce uczelni niepublicznych najbardziej cenionych przez pracodawców wg rankingu tygodnika „Wprost”
 • Kategoria A oceny parametrycznej potencjału jednostek naukowych wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • tytuł „Uczelnia Liderów” przyznany we wszystkich edycjach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji
 • w 2015 roku pośród uczelni niepublicznych w Polsce wg rankingu „Perspektywy” i „Dziennika Gazeta Prawna”, kierunek Dziennikarstwo i Nowe Media uzyskał 1. miejsce, Stosunki Międzynarodowe również 1. miejsce, a  Socjologia -  2. Miejsce

 

Sprawdź Nagrody i osiągnięcia Collegium Civitas

 

3. DOŚWIADCZENIE I NAJLEPSZA KADRA

 • od blisko 20 lat na rynku edukacyjnym
 • kadra profesorska Polskiej Akademii Nauk z dziedziny socjologii, politologii i historii, m.in. Tadeusz Gadacz, Andrzej Friszke, osobistości ze świata dyplomacji - byli ambasadorowie RP m.in. Maciej Koźmiński (na Węgrzech), Maria Krzysztof Byrski (w Indiach), Krzysztof Dębnicki (w Indiach, Mongolii i Pakistanie), Grzegorz Dziemidowicz (w Egipcie i Grecji) i Ryszard Żółtaniecki (w Grecji i na Cyprze), Paweł Dobrowolski ( w Kanadzie i na Cyprze), europoseł Rafał Trzaskowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesław Johann oraz znane postaci świata mediów, m.in.: Edwin Bendyk, Juliusz Braun, Michał Komar, Roman Kurkiewicz, Jarosław Gugała, Grzegorz Miecugow, Konrad Piasecki, Jacek Żakowski, Michał Broniatowski i wielu innych.

Informacje o kadrze dydaktycznej

Tryb studiowania, który na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w Collegium Civitas stanowi standard studiowania. Uczelnia łączy solidne podstawy akademickiego wykształcenia społecznego i humanistycznego z wysokiej jakości wiedzą specjalistyczną i zdobywaniem praktycznych umiejętności. Umożliwiają to:

 • bezwydziałowa struktura uczelni
 • system punktów zaliczeniowych pozwalający uczestniczyć w zajęciach z różnych kierunków
 • możliwość kształtowania toku studiów dostosowanego do osobistych potrzeb i zainteresowań
 • blisko 300 przedmiotów do wyboru
 • unikatowe zajęcia z retoryki i sztuki pisania, historii sztuki i teatru, tańca, muzyki, fotografii czy savoir-vivre’u

 

4. STUDIA W CENTRUM WARSZAWY – PAŁAC KULTURY I NAUKI

Collegium Civitas mieści się w najbardziej prestiżowej lokalizacji w Polsce, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.

 

5. BLISKOŚĆ ŚWIATA

 • umowy 45 uczelniami, z państw Unii Europejskiej, ze Szwajcarii, z USA, Korei, Kanady, Kazachstanu, Kirgistanu, Ukrainy czy Tajwanu
 • ponad 100 studentów i studentek każdego roku ma szansę na wyjazdy do renomowanych uczelni partnerskich

Zobacz pełną listę umów międzynarodowych

 

6. NOWOCZESNE ZAPLECZE DYDAKTYCZNE

Collegium Civitas oddaje do dyspozycji studentów i studentek:

 • pracownie komputerowe i dostęp do Internetu na terenie uczelni
 • czytelnię i bibliotekę podręczną
 • liczne naukowe bazy danych m.in. EBSCO, Springer, Elsevier, Web of Science, Wirtualna Biblioteka Nauki
 • darmowe dla studentów oprogramowanie największych światowych firm, m.in. SPSS, ATLAS.TI – wykorzystywanego w naukach społecznych
 • salę gimnastyczną i siłownię do treningu pod okiem osobistego instruktora

 

7. STUDY IN ENGLISH

 • Collegium Civitas jako pierwsza uczelnia w kraju, ponad 10 lat temu, uruchomiło studia społeczne także w języku angielskim
 • oferta zarówno dla osób z zagranicy, jak i z Polski
 • programy BA i MA pozwalające rozwinąć karierę w międzynarodowym biznesie, polityce lub nauce

Zobacz ofertę studiów w języku angielskim i dwujęzycznych

 

8. STYPENDIA I POMOC FINANSOWA

Każda osoba studiująca w CC może ubiegać się o:

 • stypendia i nagrodę Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia
 • stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • specjalne wsparcie dla osób, które z przyczyn losowych znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej

Więcej informacji o stypendiach w CC

 

Studenci i studentki CC mogą co roku skorzystać ze stypendiów europejskich na studia w uczelniach partnerskich. Collegium Civitas jest w czołówce szkół wyższych oferujących wyjazdy i praktyki zagraniczne dzięki temu, że:

 • posiada rozbudowane kontakty z 70 uczelniami zagranicznymi
 • stawia nacisk na naukę języków obcych
 • daje możliwość łączenia zajęć w języku polskim i angielskim
 • wprowadziło system punktów zaliczeniowych ECTS
 • uczestniczy w programie Erasmus+

 

9. ROZWIJANIE PASJI I PRZYJAZNA ATMOSFERA

 • otwarci i ciekawi świata ludzie
 • liczne koła naukowe, konferencje i spotkania ze znanymi osobistościami
 • sekcje sportowe i przede wszystkim imprezy w najlepszych warszawskich klubach
 • pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych i wykładowców prowadzących zajęciach w grupach integracyjnych

 

10. WSPÓŁPRACUJĄCE AKADEMIKI I DOMY STUDENCKIE

Umowy zawarte z akademikami na terenie całej Warszawy pozwalają naszym studentom  znaleźć wygodne zakwaterowanie w atrakcyjnych lokalizacjach. Stale rozwijamy bazę współpracujących ośrodków i pomagamy zainteresowanym odnaleźć się w nowym miejscu.

Sprawdź nasze zaplecze dydaktyczne i socjalne.

FB dlaMaturzysty.pl reklama