zmień miasto

Kolegium Europejskie (College of Europe), WarszawaA life changing experience

O Kolegium

Kolegium Europejskie jest najstarszą i jedną z najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych specjalizujących się w studiach podyplomowych z szeroko pojętej europeistyki. Kolegium zostało założone w 1949 roku w Brugii, a w 1992 roku po upadku reżimu komunistycznego i w wyniku przemian w Europie Środkowo-Wschodniej, został otwarty kampus Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Roczne dwujęzyczne (angielsko-francuskie) studia w Kolegium Europejskim, zakończone otrzymaniem dyplomu advanced Master to jedne z najlepszych programów studiów europejskich na świecie.

Studenci z około 50 różnych krajów mieszkają i pracują razem na jednym z kampusów przez 10 miesięcy. Międzynarodowa kadra profesorska składa się z nauczycieli akademickich i specjalistów z Brukseli, krajów europejskich oraz spoza Europy. Dodatkowo, dzięki specjalnym wydarzeniom oraz zagranicznym wizytom studyjnym studenci mogą spotkać i debatować ze światowej sławy politykami, ekspertami i opiniotwórcami.

Dzięki wsparciu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz instytucji europejskich, kandydaci z Polski mogą ubiegać się o liczne stypendia, które pokrywają pełne koszty studiowania.

Kolegium Europejskie oferuje studia w następujących dziedzinach:

  • Europeistyczne Studia Interdyscyplinarne (kampus Natolinie)
  • Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja (kampus w Brugii)
  • Prawo Unii Europejskiej (kampus w Brugii)
  • Europejskie Studia Ekonomiczne (kampus w Brugii)
  • Europejskie Sprawy Publiczne i Governance (kampus w Brugii)
  • Stosunki Transatlantyckie (MATA) - podwójny dyplom z The Fletcher School of Law, USA (kampus w Natolinie i Brugii)

Prowadzony od 25 lat w Natolinie program europejskich studiów interdyscyplinarnych umożliwia studentom z różnych stron świata zapoznanie się z procesem integracji europejskiej w sposób wykraczający poza poszczególne dyscypliny naukowe takie jak prawo, ekonomia, historia czy nauki społeczno-polityczne.

W drugim semestrze studenci mogą wybrać jedną z czterech specjalizacji i tworzyć własny program akademicki wybierając zajęcia, w których chcą uczestniczyć.

  • Europejskie Sprawy Publiczne i Polityka Europejska
  • Unia Europejska jako Aktor na Scenie Globalnej
  • Historia i Cywilizacja Europy
  • Sąsiedzi UE i Europejska Polityka Sąsiedztwa

Bardzo ważnym elementem życia studenckiego w Natolinie jest zakwaterowanie na terenie pięknego, historycznego kampusu Kolegium. Studenci z różnych krajów europejskich i sąsiedzkich, żyją i pracują razem w salach wykładowych, w akademikach i innych częściach kampusu przez 10 miesięcy. Intensywność tego osobistego przeżycia i ciągła interakcja dają możliwość zapoznania się z kulturową i społeczną różnorodnością Europy oraz są przygotowaniem do pracy w międzynarodowym środowisku.

Po ukończeniu nauki w Kolegium Europejskim, absolwenci z powodzeniem robią karierę w instytucjach europejskich i międzynarodowych, biznesie międzynarodowym, administracji państwowej, organizacjach pozarządowych, dziennikarstwie oraz w świecie naukowym.

FB dlaMaturzysty.pl reklama