zmień miasto

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - SGH, Warszawa#kierunekSGH

Warto wiedzieć


 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest zwycięzcą niemal wszystkich rankingów polskich uczelni wyższych w kategorii szkół ekonomicznych.
 • SGH wyróżnia swoboda, z jaką studenci tworzą ścieżkę studiów. Każdy student decyduje nie tylko o kierunku studiów, ale też sam wybiera przedmioty i wykładowców z obszernej puli zaproponowanej przez uczelnię. Wieloletnia współpraca SGH z zagranicznymi uniwersytetami owocuje ogromną ofertą wyjazdów dla studentów, a także liczną grupą obcokrajowców studiujących w naszej uczelni.
 • SGH, założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce i jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Swoją obecną renomę oraz pozycję lidera na rynku edukacji ekonomicznej w Polsce SGH w dużym stopniu zawdzięcza gruntownym reformom, jakie zostały dokonane w strukturze organizacyjnej uczelni oraz w jej programach nauczania na początku lat 90. XX wieku.
 • Wśród absolwentów SGH są prezesi banków i spółek skarbu państwa, instytucji finansowych, koncernów międzynarodowych, a także premierzy i ministrowie.   
 • Za głównego architekta polskich przemian gospodarczych w 1989 r. w Polsce powszechnie uznaje się prof. Leszka Balcerowicza - absolwenta i wykładowcę SGH, byłego wicepremiera i ministra finansów RP, byłego prezesa NBP.
 • Z badań losów absolwentów i ich karier, a także z ogólnopolskiego badania wynagrodzeń wynika, że absolwenci SGH osiągają najwyższe zarobki wśród absolwentów uczelni w Polsce.
 • W SGH na studiach licencjackich i magisterskich kształci się ponad 11000 osób, na studiach doktoranckich ok. 1200, a na studiach podyplomowych kształci się ok. 4600 słuchaczy.
 • Biblioteka SGH dysponuje największym w Polsce księgozbiorem z zakresu od ekonomii, ekonometrii, polityki ekonomicznej, przez historię i geografię gospodarczą poszczególnych krajów, prawo gospodarcze, statystykę, czy demografię, po zarządzanie i marketing, ochronę środowiska oraz informatykę. Misją Biblioteki jest wspieranie potrzeb czytelniczych zarówno własnej społeczności akademickiej jak też pozostałych grup użytkowników. Elektroniczne zbiory Biblioteki są dostępne z całego kampusu po wejściu na stronę domową Biblioteki. Wszystkim zainteresowanym udostępniane są również bazy danych, w większości z pełnymi tekstami czasopism i książek oraz katalog komputerowy, dostępny poprzez terminale.
 • Klub Partnerów - to inicjatywa uczelni oraz czołowych przedsiębiorstw i instytucji, której celem jest zbliżenie świata nauki i edukacji ze światem praktyki gospodarczej (a poprzez to lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału). Wśród studentów SGH firmy partnerskie najenergiczniej poszukują przyszłych pracowników.
 • W ofercie SGH oprócz studiów I, II i III stopnia, studiów podyplomowych i MBA jest również Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, a także Akademia Młodego Ekonomisty.
 • SGH oferuje również ok. 150 programów studiów podyplomowych uruchamianych w semestrze zimowym i letnim.
 • Studenci SGH działają w kilkudziesięciu aktywnych kołach naukowych i kilkunastu organizacjach studenckich. Intensywnie działa również Samorząd Studentów SGH, który zajmuje się koordynacją wielu uczelnianych wydarzeń, jak również sprawami związanymi ze stypendiami i akademikami.
 • Jako jedyna w Polsce SGH należy do sojuszu CEMS, który zrzesza 29 najlepszych uczelni ekonomicznych i szkół biznesu na świecie wraz z ich korporacyjnymi partnerami. Wszystkie te uczelnie prowadzą wspólny prestiżowy program magisterski CEMS Master in International Management. Więcej informacji o udziale SGH w CEMS


FB dlaMaturzysty.pl reklama