zmień miasto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe:

1 – 31 marca 2019 r. – rejestracja kandydatów na studia wojskowe

1 marca – 31 maja 2019 r. – WKU kieruje zarejestrowanych kandydatów na badania lekarskie i psychologiczne

dwie soboty w pierwszej połowie czerwca 2019 r. – pokaz sprawdzianu sprawności fizycznej,
 próbny sprawdzian dla chętnych

do 15 czerwca 2019 r. – WAT informuje kandydatów o terminie sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej

8 – 11 lipca 2019 r. (jeden dzień) – sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna

11 lipca 2019 r. – test z języka angielskiego (dla kandydatów, którzy nie zdawali na maturze oraz wszystkich, którzy złożyli wniosek o przeniesienie na drugi rok studiów wojskowych)

do 12 lipca 2019 r. – uzupełnienie IRK wynikami matur

16 lipca 2019 r.ogłoszenie list z wynikami kwalifikacji na studia

17 – 25 lipca 2019 r. – dostarczenie do WAT dokumentów kandydatów przyjętych na studia (brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy)

26 lipca 2019 r.ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia uwzględniających rezygnacje i zmiany kierunków

Druga połowa sierpnia i wrzesień 2019 r.  - 6 tygodni – podstawowe szkolenie wojskowe

koniec września 2019 r. – uroczysta przysięga wojskowa

1 października 2019 r. – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia cywilne:

Od 1 marca do 12 lipca – rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (https://wat-irk.wat.edu.pl/) – wymagane wypełnienie podania-ankiety – dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych – oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

16 lipca – ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia; wysłanie informacji o przyjęciu i decyzji nieprzyjęciu na studia; informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów.

Od 17 do 25 lipca – dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów – niedostarczenie świadectwa dojrzałości skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

26 lipca – ustalenie ostatecznych list przyjętych

19 września – zakończenie rekrutacji

1 października – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama