Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2020/2021

1.     Do 30 czerwca rejestracja kandydatów na jednolite studia magisterskie, tzw. studia wojskowe;

2.     Do 28 sierpnia termin składania wniosku o powołanie do służby kandydackiej oraz innych dokumentów związanych z rekrutacją na jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;

3.     Do 28 sierpnia termin dostarczenia przez WKU orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych;

4.     Opłata rekrutacyjna może być wniesiona bezpośrednio przed rozpoczęciem kwalifikacji na studia, tj. w sierpniu – dotychczas wniesione opłaty zachowują ważność;

5.     Do 14 sierpnia rejestracja kandydatów na studia cywilne I stopnia;

6.     17 sierpnia UKR podejmie decyzję w sprawie zakwalifikowania do przyjęcia na studia na poszczególne kierunki oraz nieprzyjęcia na studia – nastąpi ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz nieprzyjętych);

7.     18 do 28 sierpnia – dostarczanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

8.     od 29 do 30 sierpnia – weryfikacja przez UKR list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

9.     31 sierpnia ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji/przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów poszczególnych kierunków);

10.   Powołania do służby kandydackiej przewidujemy we wrześniu;

Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.

Informacje na temat rekrutacji na jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na  żołnierza zawodowego oraz studia cywilne I i II stopnia udzielane są telefonicznie: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, 601 201 485 oraz za pomocą poczty elektronicznej rekrutacja@wat.edu.pl

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście