zmień miasto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

O Uczelni

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Prowadzi studia I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne oraz III stopnia (doktoranckie) – stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe i kursy dokształcające. Akademia  kształci na ponad 20  kierunkach studiów.

REJESTRACJA NA:

 • STUDIA WOJSKOWE od 01. 03. do 31.03. 2018r.
 • STUDIA CYWILNE od 01. 03. do 13. 07. 2018r.

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE; BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (nowy planowany realizowany przez 4 podstawowe jednostki organizacyjne, z których wiodącą jest Wydział Mechaniczny); BIOGOSPODARKA; BUDOWNICTWO; CHEMIA; ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA; ENERGETYKA; GEODEZJA I KARTOGRAFIA; INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA; INŻYNIERIA MATERIAŁOWA; INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA; INFORMATYKA; INFORMATYKA W MEDYCYNIE; KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO; LOGISTYKA; LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA; MECHANIKA I BUDOWA MASZYN; MECHATRONIKA; OBRONNOŚĆ PAŃSTWA; ZARZĄDZANIE.

Zajęcia odbywają się w 8 podstawowych jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ponad 10 tys. studentów w ponad  80  specjalnościach technicznych i społecznych.

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP jest zgodne z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe.

Studia cywilne, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, są trzystopniowe: studia pierwszego stopnia – inżynierskie i licencjackie, studia drugiego stopnia – magisterskie i studia doktoranckie w 13 dyscyplinach naukowych. Akademia prowadzi też studia podyplomowe oraz kursy dokształcającei językowe.

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci WAT nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy,  Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych.

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, na terenie zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów sportowo-rekreacyjnych to jeden z ważniejszych atutów uczelni.

 

CZY WIESZ, ŻE…

 • w Wojskowej Akademii Technicznej w roku 1963 został skonstruowany pierwszy polski laser?
 • w WAT od 1974 roku były prowadzone prace nad laserową syntezą termojądrową?
 • Wojskowa Akademia Techniczna, zgodnie z ustawą sejmową o powołaniu Uczelni, kształci żołnierzy i osoby cywilne?
 • studenci studiów wojskowych (podchorążowie) otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie i co miesiąc uposażenie finansowe w wysokości ponad 1 200 zł?
 • absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier, są mianowani
  na stopień podporucznika i kierowani do pełnienia zawodowej służby wojskowej?
 • ponad 60% oficerów Wojska Polskiego, to absolwenci WAT?
 • w WAT zostało opracowanych wiele rozwiązań i wynalazków, które znalazły zastosowanie w Siłach Zbrojnych RP oraz są elementami ofert eksportowych naszego kraju – m. in.: latające stanowisko dowodzenia, laserowe symulatory strzelania dla broni długiej i krótkiej, przeciwlotniczy zestaw rakiet kierowanych GROM, szyfrator narodowy?
 • Klub Żeglarski WAT posiada własny port jachtowy nad Zalewem Zegrzyńskim?
 • Studenci WAT, w ramach międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS+, realizują część studiów w uczelniach zagranicznych w ponad 20 krajach, m. in. w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji,  Wielkiej Brytanii i we Włoszech, a krajowa – za pośrednictwem programów MOST i MOSTECH?
 • Studenci-podchorążowie WAT studiują również w wojskowych uczelniach zagranicznych,
  w tym w West Point w USA
 • WAT posiada jedno z nielicznych w Europie laboratorium kryptologiczne posiadające certyfikat bezpieczeństwa NATO.?

 

LINK DO MATERIAŁU FILMOWEGO  Z SERWISU YOU TUBE :

 

https://www.youtube.com/watch?v=coNQcrIfX50

https://www.youtube.com/watch?v=12kZogTtulE

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama