zmień miasto

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Wysokość opłat za studia niestacjonarne

WYSOKOŚCI OPŁAT  NA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018r.

Koszt

  • Studia stacjonarne są bezpłatne
  • Studia niestacjonarne są płatne w zależności od kierunku

 

 

Opłata rekrutacyjna. Jest to opłata, którą wnoszą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia i nie podlega ona zwrotowi. Jej wysokość wynosi:

  • 85 zł – kandydaci na studia cywilne (w ramach jednej opłaty można zaproponować po trzy kierunki na dwóch rodzajach studiów - stacjonarnych, niestacjonarnych)
  • 100 zł – kandydaci na studia wojskowe (w ramach jednej opłaty można zaproponować trzy kierunki na trzech rodzajach studiów – stacjonarnych wojskowych, stacjonarnych cywilnych, niestacjonarnych cywilnych)

 

Opłata za zajęcia dydaktyczne (tzw. czesne). Jest to opłata wnoszona przez studentów studiów niestacjonarnych za każdy semestr studiów wysokość wynosi:

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama