Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie - WSB, Warszawa

Czas na studia, czas na pracę, czas na życie
Adres: ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa

Biuro Praktyk

Wspólnie z pracodawcami organizujemy bezpłatne szkolenia, wykłady, warsztaty. Oferujemy ciekawe i atrakcyjne miejsca praktyk i programy stażowe, dzięki którym student ma szansę już w czasie studiów zacząć budować swoją ścieżkę kariery i rozpocząć również pracę w interesującej go branży. Pracodawcy są naszymi Partnerami Biznesowymi, którzy są  członkami Rady BIznesu WSB w Warszawie. W ramach Partnerstwa organizowane będą cykliczne spotkania.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście