zmień miasto

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT - WSISiZ, Warszawa

Kim jesteśmy

Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Pol­skiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), jako jedna z dziewięciu szkół niepublicznych.

 

Misja i cele strategiczne Uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania została powołana do realizacji misji, na którą składają się:

 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania m.in. przez zatrudnienie wysokokwalifikowanej kadry naukowej Polskiej Akademii Nauk
 • kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy – dzięki elastycznemu programowi oferowanych specjalności
 • umożliwienie zdolnej młodzieży, także mniej zamożnej, dostępu do wiedzy przez utrzymywanie niskich opłat za studia (czesnego)
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z najlepszymi placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi

Uprawnienia na różnych kierunkach

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ma prawo do nadawania tytułu:

 • magistra inżyniera i inżyniera Informatyki
 • magistra i licencjata Zarządzania
 • licencjata Informatyki i ekonometrii
 • licencjata Grafiki
 • licencjata Administracji

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).


Polska Akademia Nauk – Patronat

Funkcjonowanie WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim z Instytutu Badań Systemowych PAN. Najzdolniejsi studenci uczelni otrzymują propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. W ten sposób osiągnięcia wielu ab­solwentów WIT zyskują uznanie w świecie naukowym. Z Instytutem Badań Systemowych PAN współ­organizujemy studia doktoranckie.

 

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO STUDIOWAĆ W WIT:

WIT jest jedną z najlepszych uczelni w obszarze technik komputerowych w Polsce – kształci informatyków, grafików i menedżerów.

Nasze atuty:

 • Nowoczesny program studiów
 • Zróżnicowana oferta dydaktyczna dostosowana do potrzeb rynku pracy
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Doskonali i pełni pasji wykładowcy
 • Współfinansowanie studiów przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wysokie notowania w prestiżowych rankingach
 • Nowoczesna infrastruktura – sale ćwiczeniowe, wykładowe i językowe wyposażone w sprzęt audio
 • 400 komputerów włączonych w sieć lokalną obsługiwaną przez 40 serwerów
 • Bezprzewodowy dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi
 • Konto o pojemności 1GB dla każdego studenta
 • Możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne
 • Praktyki studenckie, staże
 • Etaty naukowe w Polskiej Akademii Nauk (dla najlepszych)
 • System stypendiów i pomocy finansowej (stypendia za osiągnięcia w nauce, stypendia socjalne, zapomogi)
 • Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w kołach naukowych
 • Przyjazna atmosfera

 

FB dlaMaturzysty.pl reklama