zmień miasto

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT - WSISiZ, Warszawa

Rekrutacja ON-LINE

PROSTO I WYGODNIE

 • Na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studia podyplomowe i kursy w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania obowiązuje rejestracja internetowa
 • Rejestracji można dokonać z dowolnego komputera z dostępem do internetu pod adresem: http://ubik.wit.edu.pl
 • Prosty i czytelny formularz rejestracyjny pozwoli Ci przeprowadzić wszystkie etapy rekrutacji szybko i wygodnie
 • W każdej chwili masz dostęp do swoich danych, które wprowadzasz na etapie rekrutacji
 • Możesz obserwować przebieg procesu rekrutacji
 • Każdy zarejestrowany kandydat otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, na który wpłaca opłatę rekrutacyjną oraz pozostałe opłaty za studia


Etapy rekrutacji

Rejestracja on-line Załóż konto w Portalu rekrutacyjnym UBI: ubik.wit.edu.pl. Po wstępnej weryfikacji danych, Twoja nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wysłane na wskazany adres e-mail. Wypełnij formularze – ankietę osobową i obowiązkowo kwestionariusz zgłoszeniowy – wybierz kierunek, na którym chcesz studiować.

Dostarczenie dokumentów Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Działu Rekrutacji WIT. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym).

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo maturalne – oryginał lub odpis lub kserokopia poświadczona notarialnie W przypadku posiadania matury innej niż polska, kandydat zobowiązany jest również dostarczyć tłumaczenie przysięgłe w/w matury oraz jej nostryfikację (w przypadku, gdy jest wymagana)
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku osób zdających nową maturę)
 • kserokopię dowodu osobistego
 • 4 zdjęcia o wymiarze 3,5 x 4,5 cm

Kwalifikacja na studia Maksymalnie w ciągu trzech dni od momentu, gdy złożysz u nas komplet wymaganych dokumentów otrzymasz na e-maila podanego w portalu rekrutacyjnym, decyzję Komisji Kwalifikacyjnej o przyjęciu na studia. Oryginał decyzji odbierzesz w dniu podpisania umowy.

Umowa (podpisana umowa jest gwarancją miejsca na wybranym kierunku studiów) Od dnia decyzji Komisji masz dwa tygodnie na:

 • wpłacenie wpisowego (na Twój indywidualny nr konta)
 • wpłacenie I raty czesnego (na Twój indywidualny nr konta)
 • podpisanie umowy z Uczelnią, która określa zobowiązania WIT i Twoje. Na podpisanie umowy przynieś ze sobą potwierdzenie wpłaty wpisowego i I raty czesnego lub prześlij nam je e-mailem. Jeśli nie możesz podpisać umowy osobiście, skontaktuj się z nami: rekrutacja@wit.edu.pl – wyślemy umowę do podpisu, a Ty odeślesz nam ją np. pocztą (listem poleconym)
 • podpisanie umowy o uczestnictwie w projekcie
 • Wszystkie terminy związane z rekrutacją, informacje dotyczące zasad kwalifikacji na poszczególne ro­dzaje studiów oraz informacje dotyczące płatności za studia są dostępne na stronie internetowej uczelni www.wit.edu.pl/rekrutacja


REKRUTACJĘ NA STUDIA ROZPOCZYNAMY 15 CZERWCA

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama