zmień miasto

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT - WSISiZ, Warszawa

Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania organizuje zajęcia z ję­zyka angielskiego dla studentów studiów I stopnia. Studium prowadzi kurs ogólnego języka angielskiego (General English) ucząc wszystkich sprawności językowych.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są na każdym z 5 poziomów zaawansowania, od poziomu A0 do B2 – poziom swobody językowej, a studenci są przydzielani do grup ćwiczeniowych według poziomu biegłości językowej. Naszym celem jest przekazanie studentom konkretnych umiejętności językowych. Uczy­my swobodnego, skutecznego i poprawnego porozumiewania się w określonych sytuacjach.


Osiągamy ten cel dzięki:

  • pracy w małych grupach
  • stosowaniu różnorodnych metod nauczania, które skupiają się na aktywnym posługiwaniu się językiem w sposób naturalny i celowy
  • różnorodności ćwiczeń: zadania indywidualne, ćwiczenia w parach i w grupach, role-plays, konwersacje, dyskusje
  • systematycznym powtórzeniom materiału
  • indywidualnym konsultacjom z lektorem
  • łączeniu pracy na zajęciach z pracą własną studentów

Prowadzenie zajęć zgodnie z naszymi zasadami powierzamy tylko doświadczonym lektorom.


Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania nawiązała również partnerstwo akademickie z Wydawnictwem Macmillan. Współpraca obejmuje dobór materiałów dydaktycznych, z uwzględnieniem najnowszych technologii edukacyjnych, w tym także publikacji o charakterze on-line, jak również objęcie uczelni szerokim i długoterminowym programem merytorycznie wspierającym proces dydaktyczny na lek­toratach języka angielskiego w WIT. Oprócz tradycyjnych ćwiczeń z lektorem dajemy naszym studentom dostęp do Macmillan Practice Online (MPO). Są to internetowe interaktywne lekcje języka angielskiego na poziomie zaawansowania indywidualnego studenta.

WIT jest ośrodkiem egzaminacyjnym TOEIC – to najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, stworzony aby mierzyć praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym. Świa­towy standard w ponad 9 tysiącach firm, korporacji i instytucji akademickich.

FB dlaMaturzysty.pl reklama