Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT - WSISiZ, Warszawa

Adres: ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), jako jedna z dziewięciu szkół niepublicznych. WIT jest jedną z najlepszych uczelni w obszarze technik komputerowych w Polsce – kształci informatyków, grafików i menedżerów.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście