Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - WSIiZ, Warszawa

Uczelnia, która otwiera nowe możliwości!
Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 Warszawa

Rekrutacja

POZNAJ ZASADY REKRUTACJI:

https://wsiiz.pl/dla-kandydata/zasady-rekrutacji

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji i z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

Zapraszamy do kontaktu: 22 562 35 00 rekrutacja@wsiiz.pl


Warunki rekrutacji

Studentem może być każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach.

Terminy rekrutacji na studia

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 15 października do 25 lutego

Wymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie:

 •  kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 •  uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 •  dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
 •  podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 22 zł
 •  kserokopia dowodu osobistego
 •  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

 •  kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie
 •  kserokopia suplementu do dyplomu [oryginał do wglądu]
 •  kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]
 •  uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów http://e-dziekanat.wsiiz.pl/
 •  dwie fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
 •  podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 22 zł - nie dotyczy absolwentów WSIiZ, którzy   posiadają już elektroniczną legitymację studencką
 •  kserokopia dowodu osobistego.
 •  jeśli jesteś tegorocznym dyplomantem już dziś możesz zagwarantować sobie miejsce na wybranym  kierunku studiów magisterskich. Wystarczy, że zamiast dyplomu dołączysz podpisane oświadczenie
 •  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331) - nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 •  kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 •  uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 •  jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 •  kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 •  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),

Dodatkowo:

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy wystawione na podstawie skierowania wydawanego przez dział promocji i rekrutacji WSIiZ.

    Chemia kosmetyczna

 • Skierowanie na badania lekarskie chemia kosmetyczna
 • Zaświadczenie lekarskie

    Dietetyka

 • Skierowanie na badania lekarskie
 • Zaświadczenie lekarskie

    Kosmetologia

 • Skierowanie na badania lekarskie
 • Zaświadczenie lekarskie

UCZELNIA NIE PONOSI KOSZTÓW BADAŃ LEKARSKICH ORAZ WIZYTY U LEKARZA MEDYCYNY PRACY

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście