Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - WSIiZ, Warszawa

„Odpowiedzialne piękno”
Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 Warszawa

Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA

Kosmetologia jest dziedziną ugruntowaną na naukach medycznych, naukach o zdrowiu oraz naukach o kulturze fizycznej. Jako interdyscyplinarna nauka musi odwoływać się do różnych obszarów wiedzy medycznej, a szczególnie do właściwej sobie problematyki przywracania i poprawiania urody z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania organizmu człowieka. Konieczność znajomości anatomii i fizjologii człowieka jest bezdyskusyjna, a sprawne poruszanie się w zagadnieniach dermatologii, endokrynologii, onkologii skóry wydaje się niezbędne do planowania i przeprowadzenia zaawansowanych zabiegów kosmetologicznych z użyciem specjalistycznej aparatury. Dzięki nabytej w czasie studiów wiedzy oraz umiejętności praktycznych absolwenci potrafią sprostać wymaganiom dzisiejszych konsumentów usług kosmetycznych. Zdając sobie przy tym sprawę, jak istotna jest w pracy kosmetologa współpraca z lekarzem specjalistą.

Kształcenie na kierunku Kosmetologii bioestetyczna ma na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie aspektów związanych ze wspólnym obszarem działań: kosmetologów, dermatologów, farmaceutów i lekarzy medycyny estetycznej. Studia przygotowują do opracowywania i wykonywania zabiegów kosmetologicznych stosowanych w celu zachowania, czy przywrócenia kondycji i estetycznego wyglądu twarzy i ciała. Rzeczywistym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych zabiegów kosmetologicznych z wykorzystaniem właściwej aparaturę. Studia dedykowane są dla osób związanych z branżą kosmetologiczną, których wiedza i umiejętności pozwalają na projektowanie zaawansowanych terapii łączonych z wykorzystaniem profesjonalnych preparatów kosmetycznych oraz dostępnych na rynku najnowszych technologii.

KOSMETOLOGIA STOSOWANA

Kosmetologia zajmuje się upiększaniem, pielęgnowaniem, wspomaganiem leczenia oraz przywracaniem atrakcyjności ludzkiego ciała, przy użyciu specjalistycznej aparatury i produktów kosmetycznych. Wiedza i umiejętności kosmetologów opierają się na interdyscyplinarnej wiedzy naukowej. Tym samym kosmetolodzy jako wykwalifikowani specjaliści, mogą być członkami zespołów konsultacyjnych, znając dokładnie swoją rolę i określając posiadane kompetencje zawodowe. Podejmowana przez kosmetologów aktywność zawodowa wymaga od nich ustawicznego pogłębiania wiedzy oraz śledzenia najnowszych trendów. Tylko tym sposobem są w stanie sprostać wymaganiom, świadomych możliwości dzisiejszej kosmetologii - klientów. Kształcenie na kierunkach z zakresu kosmetologii opiera się na trzech dyscyplinach naukowych tj.: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej i nauki o zdrowiu.

Studia podyplomowe na kierunku Kosmetologia stosowana kierowane są przede wszystkim do osób, które rozpoczynają swoją zawodową przygodę z szeroko rozumianą kosmetologią. Plan kształcenia pozwala na nabycie elementarnych umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii: upiększającej i pielęgnacyjnej. Słuchacze w czasie kształcenia poznają zasady wykorzystania specjalistycznej aparatury kosmetologicznej oraz doboru preparatów kosmetycznych w zależności od wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegu, ale również przede wszystkim ze względu na oczekiwany rezultat, do którego dąży klient.


PODOLOGIA

Współczesna podologia zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości stopy. Oczywiście niejednokrotnie działania podejmowane przez podologów wymagają konsultacji z lekarzem specjalistą. Do gabinetów podologicznych trafiają klienci z różnymi problemami: chorobami skóry i paznokci, chorobami przemiany materii, deformacjami stóp, czy powszechnymi dolegliwościami tj. wzrastające paznokcie, odciski, modzele, pękające stopy, czy też brodawki. Posiadana wiedza i umiejętności podologów pozwalają im na określenie swoich kompetencji, a więc granicy do jakiej mogą działać zupełnie samodzielnie, albo skorzystać z konsultacji m. in. z lekarzem ortopedą, czy też chirurgiem.
Studia podyplomowe na kierunku Podologia kierowane są do osób związanych z branżą beauty. Doskonale z zagadnieniami podologicznymi poradzą sobie osoby z wykształceniem kierunkowym z zakresu: kosmetologii, fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz absolwenci kierunku lekarskiego. Nabyta w czasie studiów wiedza z zakresu pielęgnacji i profilaktyki stóp pozwoli na prowadzenie specjalistycznych konsultacji podologicznych, również w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.


TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW

Polska jest jednym z największych rynków kosmetyków w Europie. Tempo rozwoju branży kosmetycznej, jako jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki, pozwala przypuszczać, że w najbliższych latach popyt na specjalistów z tego sektora nie będzie słabł. Ustawiczny wzrost oczekiwań konsumentów pod względem dostępnych produktów kosmetycznych, wymusza na pracownikach odpowiedzialnych za recepturę i produkcję kosmetyków ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Nie można przy tym pominąć wzrastających wymagań prawnych dotyczących zarówno gotowych produktów kosmetycznych, jak i surowców wykorzystywanych do ich produkcji.

Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Technologia produkcji kosmetyków jest przekazanie wiedzy z zakresu aspektów chemicznych, technologicznych, prawnych i społecznych prowadzonej działalności. Program kształcenia kładzie silny nacisk na wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych. Słuchacze mają możliwość poznania różnych aspektów współczesnej technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwoli na nabycie umiejętności niezbędnych do posiadani od etapu projektowania produktu kosmetycznego, do jego wprowadzenia na rynek. Studia są kierowane przede wszystkim do osób związanych z przemysłem kosmetycznym, ale nie tylko. Wykładane treści kształcenia pozwolą również na poszerzenie swoich horyzontów przez osoby na co dzień niezwiązane z branżą, ale śledzącą najnowsze osiągnięcia w branży beauty.

 

TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA

!spółczesna trychologia jest dziedziną skupiającą się na specjalistycznej diagnostyce oraz leczeniu dolegliwości związanych ze skórą głowy i włosami ludzkimi. To właśnie działalność zawodowa trychologów jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów, na co dzień borykających się z problemami skóry głowy i włosów. Niejednokrotnie problemy te są efektem zachwiania równowagi w funkcjonowaniu całego organizmu. Stąd tak konieczne jest posiadanie przez trychologów interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, która da im możliwość podejmowania efektywnej współpracy z różnymi specjalistami m.in. z lekarzem dermatologiem. Współczesne zabiegi trychologiczne pozwalają na zaangażowanie specjalistycznej aparatury i narzędzi, a także preparatów pozwalających na poprawę stanu skóry głowy i włosów.

Głównym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Trychologia kosmetologiczna jest przekazanie słuchaczom wiedzy o możliwościach, korzyściach i potencjale jaki tkwi we współczesnej trychologii. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego działania najnowocześniejszych zabiegów trychologicznych. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do podejmowania inicjatywy leczniczej i/ lub pielęgnacyjnej, której procedura spełniałaby najwyższe standardy gabinetowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z etapami kuracji trychologicznych najczęściej spotykanymi w gabinetach trychologicznych. Studia są kierowane do osób, które są już związane z branżą beauty, ale również do osób, które podjęły decyzję o zmienia swojej dotychczasowej ścieżki zawodowej.

 

 ŻYWNOŚĆ, SUPLEMENTY DIETY I PRODUKTY KOSMETYCZNE

Polska jest jednym z czołowych producentów kosmetyków, suplementów diety i żywności. Od lat zajmujemy wysoką pozycję w skali europejskich producentów oraz wyznaczamy nowe trendy w obu istotnych dla całej Naszej gospodarki sektorach. Wzmożony popyt konsumpcyjny pozwala przypuszczać, że rozwój zarówno przemysłu kosmetycznego, jak i spożywczego nie będzie słabł w najbliższych kilkunastu latach. Dążenie dzisiejszego konsumenta do idealnego wyglądu zewnętrznego, wymusza konieczność pojawienia się na rynku pracy multi profesjonalistów. Ich zadaniem jest tworzenie produktów, które przyczynią się do poprawy wyglądu zewnętrznego konsumenta, ale zapewnią mu również dostęp do zdrowych i sprawdzonych produktów. Tym sposobem konsument ma przekonanie, że stosowane produkty zapewnią mu idealną sylwetkę oraz promienną i zdrowo wyglądającą skórę, czy też włosy.

Wykształcenie nowej klasy specjalistów to właśnie główny cel, dla którego Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdecydowała się na uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku Żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne. Obecnie brak jest tego typu specjalistów na rynku, którzy będą wyróżniać się interdyscyplinarną wiedzą, a co za tym idzie stanowić będą odpowiedź na potrzeby dzisiejszych pracodawców. Słuchacze oprócz szerokiego spectrum wiedzy teoretycznej, nabędą kluczowe dla ich pracy umiejętności praktyczne w czasie zajęć laboratoryjnych. Praca w rzeczywistych warunków, pod okiem instruktorów – praktyków przyczyni się do ugruntowania już posiadanej wiedzy, czy też jej poszerzenia. Studia kierowane są do pracowników zarówno przemysłu kosmetycznego, jak i spożywczego, którzy pragną nabyć nowe kwalifikacje. Niemniej wykładane treści mogą również zainteresować osoby pragnące być świadomym konsumentem, posiadającym wiedzę naukową, a nie informacje stanowiące deklaracje marketingowe producentów.

 

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Dbanie o zdrowy i piękny wygląd stało się już kilka lat temu priorytetem wielu Polaków, niezależnie od wieku, czy też płci. Już od najmłodszych lat poznajemy kanony piękna, do których dążą osoby wywodzące się z danej grupy społecznej. Mimo wielu różnic między nimi, łączącym je aspektem jest piękne i zdrowe ciało. Najważniejszymi determinantami zdrowego wyglądu jest zbilansowana i racjonalna dieta oraz aktywność fizyczna. Bez wdrożenia tych dwóch zasad do Naszego codziennego życia, nie osiągniemy zamierzonego efektu. Niemniej czy jesteśmy w stanie poddać się subiektywnej krytyce, co do jakości Naszego codziennego życia? Czy krytycznie ocenimy Nasze przyzwyczajenia w zakresie żywienia i spędzania wolnego czasu? Nie każdy z Nas ma również na tyle wysoki poziom zaangażowania w realizacji wyznaczonych przez siebie celów, tym bardziej, że pierwsze efekty zmiany codziennych nawyków nie przychodzą od razu. Stąd coraz częściej decydujemy się na wsparcie specjalistów tj. dietetycy, trenerzy personalni, czy też coachowie.

Ilość specjalistów propagujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną wciąż rośnie. Niemniej nie każdy z nich posiada taki sam poziom przygotowania merytorycznego, aby móc odpowiadać za czyjeś dobro i zdrowie. Dlatego też Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia posiadająca już doświadczenie w zakresie kształcenia na studiach I stopnia w zakresie dietetyki, zdecydowała się na uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku Żywienie człowieka. Podstawowym celem, dla którego powstał kierunek jest wykształcenie specjalistów, których wiedza i umiejętności praktyczne, nabyte w ramach modułów osadzonych w dyscyplinie nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej pozwoliłyby im na dbanie o właściwy poziom świadczonych usług. Studia podyplomowe są kierowane do absolwentów kierunków skupiających się tematycznie na zdrowiu człowieka. Oczywiście nie może wśród kandydatów zabraknąć osób, dla których zdrowy tryb życia jest priorytetem. Niemniej chcąc świadomie decydować o swoim zdrowiu potrzebują nabyć właściwych dla tego kierunków efektów kształcenia.

 

BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII

 

Według ONZ biotechnologia to: używanie układów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników w celu wytwarzania lub modyfikowania produktów lub procesów w określonym zastosowaniu [Konwencja o różnorodności biologicznej – 5 czerwca 1992]. Sama biotechnologia towarzyszy człowiekowi już od dawna. Poszczególne metody z zakresu biotechnologii miały i mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym również w branży kosmetycznej. Najważniejszymi zaletami wdrożenia metod biotechnologicznych są: niższe koszty, zwiększona wydajność, a dodatkowo fakt, że nie są one tak energochłonne, jak procesy chemiczne. Ponadto charakteryzują się niskim, bądź zerowym wskaźnikiem odpadowości.

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Biotechnologia w kosmetologii nabędą  ugruntowaną wiedzę z zakresu zastosowania metod biotechnologicznych w przemyśle kosmetycznym. Posiądą wiedzę o surowcach pochodzenia biotechnologicznego oraz ich wpływie na funkcje użytkowe gotowego produktu, a przy tym na efektywność całego procesu produkcyjnego. Słuchacze poznają wszystkie zalety i wady zastosowania metod biotechnologicznych w produkcji kosmetyków oraz prawne podstawy ich użycia. Słuchacze poznając najnowocześniejsze metody biotechnologiczne, nabędą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Zrozumienie wpływu surowców pochodzenia biotechnologicznego na skórę człowieka, pozwoli Słuchaczom na ich zastosowanie w produktach o określonych cechach użytkowych. Zdobyta wiedza o interdyscyplinarności biotechnologii wykorzystującej procesy biologiczne na skalę przemysłową, przełoży się na ugruntowanie pozycji Absolwentów studiów podyplomowych na rynku pracy.

HI TECH w kosmetologii

NOWOŚĆ! Jedyne takie studia podyplomowe w Polsce!  
HI TECH w kosmetologii -> kształcenie w systemie dualnym: WSIIZ + ITP S.A.  
Dualne studia podyplomowe na kierunku HI TECH w kosmetologii mają na celu wyposażyć słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na wykonywanie zaawansowanych zabiegów kosmetologicznych przy wykorzystaniu technologii HI TECH.
Studia zorganizowane w ramach współpracy Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z firmą ITP S. A. umożliwiają słuchaczom dostęp do topowych urządzeń znajdujących się w ofercie handlowej Patrona Merytorycznego kierunku.
Dzięki organizacji zajęć warsztatowych w grupach do 10 osób, słuchacze mają możliwość poznania zasad działania, wykorzystania i konserwacji poszczególnych urządzeń, a przede wszystkim celowości ich zastosowania.

 

DETERGENTY, ŚRODKI CZYSTOŚCI I PRODUKTY CHEMII GOSPODARCZEJ


W czasach dynamicznie rozwijającej się gospodarki oraz rosnących wymagań dotyczących gotowych produktów konsumenckich, takich jak preparaty chemii gospodarczej, jak też składników i surowców wykorzystywanych do ich produkcji i wytwarzania, bardzo istotną kwestią wydaje się zwrócenie uwagi na konieczność posiadania odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy z zakresu chemii i technologii detergentów i środków czystości.
Rynek produktów chemii gospodarczej na świecie to jedna z większych branż i gałęzi przemysłu. Duże i ciągle rosnące zapotrzebowanie na detergenty i środki czystości sprawia, że sektor ten wymaga obecności na rynku odpowiedniej klasy specjalistów. Ważne jest, aby wytwarzając takie produkty kierować się ich przeznaczeniem i deklarowanym działaniem, właściwościami, cechami organoleptycznymi i przede wszystkim zwracać uwagę na skład chemiczny, do czego potrzebna jest odpowiednia wiedza i kierunkowe wykształcenie.
Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz nabycie przez nich umiejętności i kompetencji z zakresu badań nad surowcami potrzebnymi do produkcji środków chemii gospodarczej, analizy i oceny właściwości tych surowców i produktów gotowych, ich dystrybucji oraz znajomości regulacji prawnych z zakresu chemikaliów – tak, aby spełnić oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów i konsumentów. Studia kierowane są do pracowników zarówno przemysłu detergentowego, chemicznego jak i kosmetycznego, którzy pragną nabyć nowe kwalifikacje oraz do wszystkich osób chcących zdobyć atrakcyjne na rynku pracy wykształcenie lub je uzupełnić.


MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście