logo dlaStudenta.pltopInformator miejski
Warszawa

Jesteś tutaj:
 
Logo

Ośrodek Szkolenia Kierowców Test
O firmie

WIADOMOŚCI OGÓLNE:
- zapisać się można w każdej chwili, a wykłady rozpocząć w dowolny poniedziałek lub sobotę o wyznaczonych godzinach
- jeżeli osoba jest niezdecydowana lub wątpi w swoje możliwości, proponujemy jej niezobowiązującą jazdę próbną z instruktorem, po której instruktor udzieli niezbędnych wyjaśnień co do indywidualnych predyspozycji danej osoby, które zapewne pomogą w podjęciu dalszej decyzji.
- przy zapisach wymagana jest zgoda rodziców (jeżeli osoba nie ukończyła 18lat), dowód osobisty lub paszport.
- w ośrodku osobie przed rozpoczęciem kursu zostaje przeprowadzane badanie lekarskie. Koszt 70zł kat.A,B,T oraz 150 zł kat.C,D,E.
- osoba może przerwać szkolenie w dowolnym momencie i wznowić je kiedy tylko zaistnieje taka możliwość bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat. - godzina zajęć teoretycznych wynosi 45min, a zajęć praktycznych 60 min.
- po odbyciu połowy zajęć teoretycznych (4 lub 2 spotkania w zależności od kategorii), osoba ma możliwość zapisania się na pierwszą połowę (lub całość) zajęć praktycznych w zależności od wysokości dokonanej wpłaty
- pojazdy i instruktorzy zostają przydzielani przez kierownika ośrodka.
- w pojeździe oprócz instruktora i osoby szkolonej może znajdować się dodatkowo jeden uczestnik kursu jako obserwator.
- przed rozpoczęciem zajęć praktycznych osoba powinna określić miejsce podejścia do egzaminu państwowego, pod kątem, którego w dalszej części szkolenia będzie przygotowywana.
- egzaminy państwowe przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD-y) na terenie całego kraju. Obecnie nie obowiązuje rejonizacja związana z miejscem zameldowania, do egzaminu można podejść w dowolnie wybranym ośrodku.
- zaświadczenie o ukończeniu kursu wypisuje kierownik ośrodka. Jest ono ważne bezterminowo na terenie całego kraju.
WYKŁADY
- szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. A, B rozpoczyna czterotygodniowy cykl wykładów (8 spotkań): 2 razy w tygodniu pon. 18:00 - 20:30 sob. 12:00 - 14:30 (15:00), co stanowi łącznie 30 jednostek lekcyjnych
- szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. c, D, CE rozpoczyna dwutygodniowy cykl wykładów (5 spotkań): 2 razy w tygodniu pon. 18:00 - 20:30 sob. 12:00 - 14:30 (15:00), co stanowi łącznie 20 jednostek lekcyjnych
- od ośrodka osoba otrzymuje bezpłatnie schemat placu manewrowego za szczegółowym opisem wykonania każdego manewru oraz technikę kierowania pojazdem zawierającą opis czynności i manewrów wykorzystywanych w ruchu miejskim.
- zajęcia teoretyczne prowadzone są w sali multimedialnej, a wykładowca ma do dyspozycji szereg pomocy dydaktycznych, ułatwiających kursantowi zapamiętywanie i przyswajanie wiedzy.

Program wykładów 8 spotkań A,B,T; 5 spotkań C,CE,D

- w biurze do państwa dyspozycji znajdują się stanowiska wyposażone w sprzęt komputerowy wykorzystujący oryginalne licencjonowane oprogramowanie z ITS (program egzaminacyjny TEST) zgodny z programem i sprzętem (specjalna klawiatura) wykorzystywanym w WORD-ach na terenie całego kraju, z których można korzystać codziennie w godzinach otwarcia biura.

- cykl wykładów kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym na wyżej wymienionym sprzęcie i programie (egzamin jest bezpłatny).

JAZDY
- ustalone jazdy zostają zapisane w grafiku (na dokumencie wg wzoru) i wydane osobie szkolonej, który stanowi podstawę do ewentualnych zmian.
- na pierwszej jeździe przed jej rozpoczęciem instruktor przepytuje kursanta ze znajomości podstawowych znaków drogowych.
- w przypadku nie zgłoszenia się osoby na umówioną godzinę w wyznaczonym miejscu, instruktor oczekuje do 30 min., jeżeli w tym czasie nie zostanie zawiadomiony ma czas wolny. Celem powiadomienia prosimy dzwonić pod nr tel. (022) 635-30-28 lub na
kom. (0602) 774-556
- zajęcia praktyczne prowadzą młodzi, cierpliwi, wykwalifikowani i zaangażowani instruktorzy, których celem jest rzetelne przygotowanie osoby do zdania egzaminu państwowego.
- w trakcie szkolenia istnieje możliwość zmiany instruktora prowadzącego (zgłaszamy to kierownikowi ośrodka).
- jazdy odbywają się na nowych samochodach.
- czas trwania jazdy: 1, 1.5, 2, 2.5, 3 godz.
- jazdy prowadzone są na terenie całej Warszawy w godz. 7.00 - 22.00.
- miejsce spotkań plac bankowy (pod biurem). W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany miejsca spotkań.
- po ukończeniu każdej jazdy instruktor wypisuje kartę przeprowadzonych zajęć i szczegółowo wyjaśnia spostrzeżenia i błędy z niej wynikające.
- w trakcie szkolenia przewidziana jest jazda poza miastem na odcinku min 50 km o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h.
- ośrodek nie pracuje w niedziele i święta
- w niedziele istnieje możliwość pojeżdżenia własnym pojazdem po naszych placach manewrowych, 15 zł/h. (należy zgłosić w biurze)
- na ostatniej jeździe kursowej przeprowadzany zostaje egzamin wewnętrzny z praktyki na zasadach egzaminu państwowego.
- czas trwania egzaminu wewnętrznego wynosi 1.5 lub 2.0 godziny.
- po przeprowadzonym egzaminie instruktor wypełnia kartę przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego i wystawia opinię osobie egzaminowanej, określając jej przygotowanie praktyczne.
- jeżeli instruktor uzna iż osoba nie jest przygotowana do zdawania egzaminu państwowego (oblała egzamin wew.), zaświadczenie o ukończeniu kursu nie zostaje jej wydane, a osoba obowiązana jest do wyznaczenia sobie następnego terminu.
- jeżeli osoba zdała egzamin wewnętrzny umawia się w biurze na odbiór zaświadczenia.
- ustalone godziny jazd można odwołać lub przełożyć bez żadnych konsekwencji dwa pełne dni robocze przed wyznaczonym terminem, w przeciwnym razie przepadną.

Zobacz również:

Informator miejski w mieście:

 
 

przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama