Zmień miasto
Studia Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w lokalnym wydaniu.

Trwa rekrutacja do kolejnej edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej"

2018-01-12

11 grudnia 2017 roku  Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie uruchomił rekrutację na niestacjonarne studia podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej", które będą realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Kierunek ten skierowany jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, zainteresowanych kompleksowym podejściem do zarządzania organizacją, która realizuje zadania na rzecz obronności państwa.

Dokumenty na kierunek będą przyjmowane w dniach 5-7 lutego 2018 roku w godz. 9.00-15.00.

Przemysł zbrojeniowy jest uznawany za jeden z najważniejszych filarów gospodarki, a to z kolei stawia bardzo wysokie wymagania odnośnie do jakości oferowanych produktów i usług. Osiągnięcie satysfakcjonujących wyników jest swoistą hybrydą, na którą składają się potencjały: produkcyjny, technologiczny, ekonomiczny, intelektualny, ludzki itd. Studia podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej" dzięki interdyscyplinarnemu programowi kształcenia oraz innowacyjnym formom prowadzenia zajęć wszechstronnie przygotują uczestników do pracy w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, jak również w instytucjach resortu obrony narodowej.

Wykładowcy
Studia podyplomowe są zorganizowane i prowadzone przez kadrę Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz ekspertów m.in. z Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji MON, Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT oraz modelowego przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A., należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ideę utworzenia i prowadzenia tego kierunku studiów aktywnie wspiera także Ministerstwo Obrony Narodowej.

Przedmioty
Wśród przedmiotów ujętych w programie kształcenia znajdą się m.in.:
- Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zbrojeniowym,
- Zarządzanie procesami,
- System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej,
- Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa,
- Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa,
- Informatyczne wsparcie zarządzania,
- Polityka zbrojeniowa,
- Pozyskiwanie sprzętu wojskowego,
- Strategie sprzedażowe,
- Zarządzanie kapitałem ludzkim,
- Psychologia osiągnięć,
- Menager jakości.

Zagadnienia zaplanowane do realizacji w ramach wskazanych przedmiotów stanowią kompleksową ofertę dydaktyczną, z której skorzystać mogą absolwenci różnych kierunków studiów, posiadających zróżnicowane doświadczenie zawodowe.

Zakładane cele
Absolwent kierunku "Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej" będzie przygotowany (w teorii i w praktyce) do pełnienia funkcji koordynacyjnych i analitycznych w jednostkach biznesowych oraz publicznych. Dzięki umiejętnościom rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej, absolwent będzie zdolny do podejmowania kluczowych decyzji zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu czy wojny.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów, wydane przez WZiD ASzWoj oraz certyfikat Menadżera jakości - przedstawiciel ds. GQA, wydane przez CCJ WLO WAT.

Realizacja zamierzeń dydaktycznych w ramach wskazanego kierunku umożliwi firmom i instytucjom pozyskiwanie odpowiednio wyszkolonych pracowników, będących specjalistami z zakresu przemysłu obronnego i bezpieczeństwa państwa.

Harmonogram rekrutacji:
- aktywacja internetowego systemu rejestracji – 11 grudnia 2017 r.,
- ostatni dzień rejestracji elektronicznej kandydatów – 31 stycznia 2018 r.,
- przyjmowanie i weryfikacja dokumentów – 5-7 lutego 2018 r.,
- ogłoszenie listy przyjętych na studia podyplomowe (na stronie internetowej WZiD) – 12 lutego 2018 r.

Przebieg rekrutacji
Rekrutacja na studia rozpoczyna się od rejestracji on-line.

Następnie, kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
- ankieta osobowa,
- odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia (może być potwierdzona kserokopia),
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (na indywidualne konto kandydata wygenerowane po pomyślnym ukończeniu rejestracji elektronicznej),
- dwie fotografie o wymiarze 3.5 x 4.5 cm.

Dokumenty na studia podyplomowe kandydat może złożyć osobiście w dziekanacie studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, al. gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, bud. 94 pok. 18, może także wysłać pocztą na powyższy adres.

Ilość miejsc na studia jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów (dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane).

Dokumenty będą przyjmowane w dniach 5-7 lutego 2018 r. w godz. 9.00-15.00.

ip

fot. materiały prasowe

Ciekawe artykuły
Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy.

Niezbędnik studenta
FB dlaMaturzysty.pl reklama