Zmień miasto
Studia Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w lokalnym wydaniu.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia - kilka słów o Uczelni

2018-03-13

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest wyższą szkołą zawodową kształcącą na kierunkach o profilu praktycznym. Dynamiczny rozwój Uczelni na polskim rynku edukacyjnym przyczynił się do ugruntowania jej pozycji, gdzie po 15 latach swojej działalności stała się jedną z najlepiej rozpoznawalnych niepaństwowych instytucji.

Misją WSIiZ jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów.

Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów, uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego.

Uczelnia dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy kształcenia odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia, zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy szkoły.

Uczelnia bez najmniejszych problemów dostosowuje się do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, czy też naukowych, stąd też jej szczególna misja, czyli współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy określeniu i realizacji zadań w oparciu o filozofię Total Quality Management.

Koncepcja kształcenia przyjęta w WSIiZ uwzględnia dynamikę zmian zachodzących w gospodarce wolnorynkowej w Polsce i  Europie,  skutkującą wzrostem zapotrzebowania na kadrę zdolną do wykonywania najbardziej poszukiwanych zawodów. Profil nauczania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia odniesiony do kilku obszarów kształcenia realizuje większą przejrzystość, dostępność i jakość zdobywanych kwalifikacji zgodnie z koncepcją Krajowych Ram Kwalifikacji.

Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Obecnie w Wyższej Szkole inżynierii i Zdrowia w Warszawie prowadzone są studia na kierunkach: Kosmetologia [studia I i II stopnia], Dietetyka [studia I stopnia] i Chemia kosmetyczna [studia I stopnia]. Kandydaci dokonują wyboru pomiędzy kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Oprócz oferty edukacyjnej Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w latach 2016-2019 oferuje kształcenie w ramach trzech projektów współfinansowane z środków Europejskich, a są to:

1) Projekt pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2) Projekt pt. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

3) Projekt pt. Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej wsiiz.pl oraz profilu na portalach społecznościowych. Tam na bieżąco można zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami z tętniącego życia akademickiego w WSIiZ.

ip

fot. materiały prasowe

Ciekawe artykuły
Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy.

Niezbędnik studenta
FB dlaMaturzysty.pl reklama