Zmień miasto
Studia Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w lokalnym wydaniu.

Akcja Kreacja

Kiedy2016-06-03
Do kiedy2016-06-05
GdziePolitechnika Warszawska
pl. Politechniki 1
Warszawa
Akcja Kreacja

Konferencja oraz warsztaty urbanistyczne w ramach wydarzenia Akcja Kreacja organizowane przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii odbędą się w dniach 3-5 czerwca 2016 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej oraz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Tematyka obejmować będzie kwestie dualizmu funkcji ulicy w przestrzeni miejskiej (funkcja transportowa i kulturowa). Podczas konferencji postaramy się podejść do tej problematyki z różnych perspektyw i ukazać ją oczami poszczególnych stron zaangażowanych w kształtowanie ulic w mieście. W pierwszej sesji wystąpią:

1)    Dr Wojciech Bartoszczuk - Wydział Geodezji i Kartografii PW – „Uwarunkowania planistyczne w kształtowaniu przestrzeni ulicznych miast”
2)    Inż. Agnieszka Rogala – Transeko – „Poradnik organizacji przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich”
3)    Dr hab. Michał Kruczyk – Wydział Geodezji i Kartografii PW – "Ulice a miejska wyspa ciepła i inne skutki środowiskowe"
4)    Prof. Andrzej Zalewski - Wydział Architektury PW – „Uspokojenie ruchu jako forma kształtowania przestrzeni miejskich”
5)    Radosław Gajda - Architecture is a good idea - “"Ulica handlowa we współczesnym mieście"

W drugiej sesji wystąpią:

1)    Hubert Barański – organizacja Woonerf dla Łodzi
2)    dr Maria Środoń - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Stowarzyszenie Ochociane
3)    Katarzyna Goch – członek KNGP - “Narzędzia polityki transportowej do zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast”

Konferencja ma stanowić źródło inspiracji do kreatywnego działania przy realizacji projektów konkursowych w warsztatach.
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość przełożenia na papier pomysłów zaprezentowanych przez prelegentów podczas konferencji. Dostaną oni szansę wcielenia się w rolę projektanta, którego zadaniem jest wzmocnienie walorów kulturowych ulicy i przekształcenie jej w przestrzeń publiczną za pomocą narzędzi projektowych w skali architektoniczno-urbanistycznej. Realizacja zadania odbywać się będzie w czteroosobowych grupach i zostanie oceniona przez Komisję Ekspercką. Na autorów najciekawszych rozwiązań czekają atrakcyjne nagrody!

FB dlaMaturzysty.pl reklama