zmień miasto

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie - WSGE, Warszawa

Kierunek: Zarządzenie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych
SPECJALNOŚCI: I stopień   
WWEESNZNWNENE               
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
» Menadżer czasu wolnego w turystyce   vv   v                  
» Menedżer sportu   vv   v                  
» Menedżer sprzedaży   vv   v                  
» Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa   vv   v                  
» Zarządzanie hotelarstwem i ruchem turystycznym   vv   v                  
» Zarządzanie projektami unijnymi   vv   v                  
» Zarządzanie sukcesem   vv   v                  
» Zarządzanie w ochronie środowiska   vv   v                  
» Zarządzanie zasobami ludzkimi   vv   v                  

Zarządzanie w innych szkołach

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama