Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie, Warszawa

DOBRY ZAWÓD, PEWNA PRACA
Adres: Grójecka 93, 02-101 Warszawa

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie

Zajęcia w weekendy, kierunki bezpłatne, zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych placówkach medycznych i pracowniach szkolnych, profesjonalna kadra akademicka, staże i praktyki zagraniczne finansowane z funduszy europejskich, pośredniczymy w zatrudnieniu absolwentów.

Wiadomości ze szkoły

Grupa słuchaczy SPMIS rozpoczęła staż zawodowy w Hiszpanii

Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy

Projekt jest organizowany w ramach Programu Europejskiego Wiedza-Edukacja-Rozwój.


Oświetlenie w pomieszczeniu a dobry wzrok

Czy rzeczywiście oświetlenie ma wpływ na zachowanie dobrego wzroku?


Szkoła nowych możliwości Gdańsk

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada własną Agencję Pracy.

Galeria zdjęć: Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Facebook - Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście