Akademia Wymiaru Sprawiedliwości - AWS, Warszawa

Adres: ul. Wiśniowa 50 (Siedziba główna), 02-520 Warszawa
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Statutowym celem działalności Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Wiadomości ze szkoły

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zmieniła nazwę na Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

Święto kandydatów na studia na kierunku Penitencjarystyka

Była to już piąta w historii Uczelni uroczystość złożenie ślubowania przez funkcjonariuszy w służbie kandydackiej.


Akademia Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w 3. edycji Akademii Prawa Unijnego

Jest to cykl seminariów poświęconych zagadnieniom szeroko związanym z prawem unijnym.


Galeria zdjęć: Akademia Wymiaru Sprawiedliwośc w Warszawie

Zobacz szkołę w mieście

Facebook - Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście