logo dlaStudenta.pltopInformator miejski
Warszawa

Jesteś tutaj:
 
Logo

Akademia Sztuki Wojennej
O firmie

Adres:   Akademia Sztuki Wojennej
            00-910 Warszawa
            al. gen. A. Chruściela 103

 Akademia Sztuki Wojennej jest kontynuatorką tradycji Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946). Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

  • Uczelnia prowadzi studia wyższe (licencjackie i magisterskie), podyplomowe i doktoranckie dla osób cywilnych, w obszarach bezpieczeństwa i obronności.
  • Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata.
  • Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata.
  • Studia III stopnia (doktoranckie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i trwają 4 lata.
  • Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadają¬ych tytuł zawodowy i trwają 1 rok.

Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

  • studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów)
  • studia II stopnia – 2 lata (4 semestry)
  • studia doktoranckie – 4 lata (8 semestrów)
  • studia podyplomowe – 1 rok (2 semestry)

Informator miejski w mieście:

 
 

przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama