Akademia Finansów i Biznesu Vistula - AFiBV, Warszawa

Adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

Rekrutacja krok po kroku

1. ZAREJESTRUJ SIĘ NA STRONIE

Wypełnij aplikację online i dołącz skany poniższych dokumentów:

  • paszport lub dowód tożsamości;
  • świadectwo dojrzałości;
  • zdjęcie w formacie jpg (dowodowe, paszportowe);
  • certyfikat znajomości języka (dotyczy kandydatów aplikujących na studia anglojęzyczne lub na kierunek Filologia).
  • dyplom studiów I-go stopnia + suplement (dla kandydatów na studia II-go stopnia);
  • oryginał karty przebiegu studiów potwierdzony przez uczelnię oraz podanie do Dziekana (dla studentów, którzy chcą przenieść się z innej uczelni na studia licencjackie lub na studia magisterskie). 

Upewnij się, że przesłałeś aplikację, w innym przypadku nie będzie rozpatrywana.

2. PROCES ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

W ciągu 5 dni roboczych od złożenia wniosku dostaniesz:

  • Umowę o studiowaniu;
  • Zarządzenie o płatnościach;

W przypadku konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, otrzymasz od nas informację na twój adres e-mail.

Jeśli przenosisz się z innej uczelni, musisz przed złożeniem podania do Dziekana dokonać opłaty administracyjnej w wysokości 350 zł. Po tym, jak dokonasz płatności, dokumenty będą skierowane do Dziekana, który na podstawie dokumentacji w ciągu 2 tygodni podejmuje decyzję. Decyzję Dziekana otrzymasz na swój adres e-mail.

3. PRZYGOTUJ DOKUMENTY

Zapoznaj się z pełną listą dokumentów, które powinieneś złożyć po przyjeździe do uczelni. Upewnij się, że w dniu przyjazdu będziesz miał je wszystkie ze sobą.

4. ZŁÓŻ DOKUMENTY W BIURZE REKRUTACJI

Musisz złożyć dokumenty po otrzymaniu maila z biura rekrutacji o warunkowym przyjęciu. Po złożeniu dokumentów otrzymasz legitymację studencką i plan zajęć.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście