SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - SWWS, Warszawa

Adres: ul. Wiśniowa 50 (Siedziba główna), 02-520 Warszawa
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Statutowym celem działalności Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Wiadomości ze szkoły

Startuje nowy projekt "Rozmowy Europejskie"!

SWWS na Targach Edukacyjnych w Poznaniu

Wydarzenie rusza już 10 marca.


EDU SALON w Rzeszowie

Co się wydarzy podczas Targów Edukacyjnych?


Studiuj w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Poznaj harmonogram rejestracji na studia.

Galeria zdjęć: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Facebook - SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście