SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - SWWS, Warszawa

Adres: ul. Wiśniowa 50 (Siedziba główna), 02-520 Warszawa
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Statutowym celem działalności Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych. Absolwenci Uczelni będą posiadać odpowiednie przygotowanie do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej i samorządowej;

Wiadomości ze szkoły

Dzień Otwarty w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Facebook - SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście