Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - WSIiZ, Warszawa

Uczelnia, która otwiera nowe możliwości!
Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 Warszawa
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie nowoczesnego pielęgniarstwa, kosmetologii, technologii kosmetyku, chemii, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki oraz inżynierii ochrony zdrowia i promocji, a także dziedzin pokrewnych. Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi

Wiadomości ze szkoły

Galeria zdjęć: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Facebook - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście