Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

ŁAZARSKI. ODPOWIEDZI, KTÓRYCH SZUKASZ
Adres: ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Zasady rekrutacji

Jak zostać studentem Uczelni Łazarskiego?

  • ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE
  • PRZEJDŹ KWALIFIKACJĘ
  • ZŁÓŻ DOKUMENTY W BIURZE REKRUTACJI
  • WITAJ W GRONIE NASZYCH STUDENTÓW!

Wydział Prawa i Administracji

Studia jednolite magisterskie lub studia I stopnia
Podstawą kwalifikacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości. W przypadku studiów stacjonarnych na kierunku prawo podstawą przyjęcia kandydatów jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są trzy dowolne przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej. Przelicznik punktów jest dostępny w Biurze Rekrutacji oraz na stronie www.rekrutacja.lazarski.pl

Studia II stopnia
Podstawą przyjęcia kandydatów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia lub jednolitych magisterskich).

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia I stopnia
Podstawą kwalifikacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości. W przypadku studiów stacjonarnych podstawą przyjęcia kandydatów jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są trzy dowolne przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej. Przelicznik punktów jest dostępny w Biurze Rekrutacji oraz na stronie www.rekrutacja.lazarski.pl

Studia II stopnia
Podstawą przyjęcia kandydatów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia lub jednolitych magisterskich).

Wydział Medyczny

Studia jednolite magisterskie
Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski są wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: biologii, chemii i do wyboru fizyki lub matematyki. Na podstawie uzyskanych przez kandydatów wyników tworzona jest lista rankingowa po uprzedniej rejestracji online.

Biuro Rekrutacji

ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
rekrutacja@lazarski.edu.pl
telefon: (22) 54 35 555 / 501
513 037 680

Zapraszamy

od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00
w okresie lipiec - wrzesień:
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00
w soboty od 9:00 do 14:00

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście