zmień miasto

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - WSIiZ, Warszawa„Odpowiedzialne piękno”

Rekrutacja

Wymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • cztery fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm )
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł,
 • kserokopia dowodu osobistego.
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466), 

Totalna likwidacja WPISOWEGO – 0 zł.

 

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie, 
 • suplement do dyplomu, 
 • oryginał świadectwa dojrzałości, 
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • cztery fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm ) 
 • płyta ze zdjęciem cyfrowym - (format: „*.jpg, 368x456 [szer. x wys. w px], 300dpi ”) + podanie o wydanie ELS + potwierdzenie opłaty w kwocie 17 zł,
 • kserokopia dowodu osobistego. 
 • jeśli jesteś tegorocznym dyplomantem już dziś możesz zagwarantować sobie miejsce na wybranym kierunku studiów magisterskich. Wystarczy, że zamiast dyplomu dołączysz podpisane oświadczenie.
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466), 

Totalna likwidacja WPISOWEGO – 0 zł.


Dodatkowo:

Specjalna oferta dla kandydatów na studia w WSIiZ!!! Centrum Medyczne „Przy Parku” (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa) zaprasza wszystkich kandydatów na badania lekarskie. Cena wizyty to 70 zł.

Kandydat nie musi martwić się o dostarczenie zaświadczenia do Działu Promocji, Rekrutacji i Organizacji, zrobią to pracownicy Centrum Medycznego.


Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

   • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
   • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
   • jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
   • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
   • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466), 

Totalna likwidacja WPISOWEGO – 0 zł.

FB dlaMaturzysty.pl reklama