Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Oferta edukacyjna


STUDIA CYWILNE I WOJSKOWE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ:


KIERUNKI STUDIÓW

 • bezpieczeństwo narodowe
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • biogospodarka
 • budownictwo**
 • budownictwo zrównoważone
 • chemia*
 • elektronika i telekomunikacja*
 • energetyka
 • eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
 • geodezja i kartografia**
 • geodezja i kataster
 • informatyka*
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
 • inżynieria bezpieczeństwa*
 • inżynieria geoprzestrzenna
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria systemów bezzałogowych
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo*
 • logistyka (profil ogólnoakademicki)
 • logistyka (profil praktyczny) *
 • lotnictwo i kosmonautyka (również w języku angielskim) *
 • mechanika i budowa maszyn *
 • mechatronika  (również w języku angielskim) *
 • obronność państwa (profil praktyczny)
 • optoelektronika (tylko studia magisterskie II stopień)
 • zarządzanie

*również dla potrzeb MON jako jednolite studia magisterskie
**tylko dla potrzeb MON jako jednolite studia magisterskie


STACJONARNE I NIESTACJONARNE

jednolite studia magisterskie – studia wojskowe  
studia I stopnia (inżynierskie / licencjackie)    - studia cywilne
studia II stopnia (magisterskie) - studia cywilne

inne formy kształcenia, w tym:
Szkoła Doktorska, studia podyplomowe, Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne


Informację o organizacjach studenckich oraz życiu studenckim na uczelni można znajeść pod linkiem
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/u/24/8d/248dae18-1501-4877-bb71-5e1d695f0434/zycie_studenckie_w_wojskowej_akademii_technicznej_2022a.pdf

 

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście