Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Oferta edukacyjna

STUDIA CYWILNE I WOJSKOWE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ:


KIERUNKI STUDIÓW

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BIOGOSPODARKA
 • BUDOWNICTWO**
 • BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE (nowy)
 • CHEMIA*
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA*  
 • EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ (nowy)
 • ENERGETYKA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA**
 • GEODEZJA I KATASTER
 • INFORMATYKA*  
 • INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA  
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO*  
 • LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki)
 • LOGISTYKA (profil praktyczny) *
 • LOGISTYKA EKONOMICZNA (profil praktyczny)**
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA  *
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN*
 • MECHATRONIKA *
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny)
 • OPTOELEKTRONIKA (tylko II stopień)
 • ZARZĄDZANIE  


*również dla potrzeb MON jako jednolite studia magisterskie
**tylko dla potrzeb MON jako jednolite studia magisterskie


STACJONARNE I NIESTACJONARNE

jednolite studia magisterskie – studia wojskowe  
studia I stopnia (inżynierskie / licencjackie)    - studia cywilne
studia II stopnia (magisterskie) - studia cywilne

inne formy kształcenia, w tym:
szkoła doktorska, studia podyplomowe, wojskowe ogólnokształcące
liceum informatyczne

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście