Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Oferta edukacyjna

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA OFERUJE:

STUDIA STACJONARNE - KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWYCH:

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

Studia stacjonarne. Trwają 10 semestrów.  Absolwenci po 5 latach studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

 • BUDOWNICTWO
 • CHEMIA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • INFORMATYKA
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • LOGISTYKA EKONOMICZNA
 • LOGISTYKA (profil praktyczny)
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA

 

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE - KIERUNKI STUDIÓW CYWINYCH:

Liczba semestrów i dni zajęć danych kierunków:

Studia cywilne I stopnia na kierunkach licencjackich - trwają 6 semestrów.

Studia cywilne I stopnia na kierunkach inżynierskimi -  trwają 7 semestrów.

Studia cywilne II stopnia trwają 3 semestry.

Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela. Średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów).

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BIOGOSPODARKA
 • BUDOWNICTWO
 • CHEMIA
 • ENERGETYKA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • GEODEZJA I KATASTER
 • INFORMATYKA
 • INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki)
 • LOGISTYKA (profil praktyczny)
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny)
 • OPTOELEKTRONIKA
 • ZARZĄDZANIE

STUDIA PODYPLOMOWE

 • organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych (dla MON, razem z WCY);
 • systemy informacyjno-pomiarowe;
 • systemy i sieci telekomunikacyjne;
 • systemy i sieci następnej generacji;
 • techniczna ochrona osób i mienia;
 • konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia;
 • silniki lotnicze; 
 • zaawansowane techniki komputerowe w praktyce mechatronicznej;
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe;
 • eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej;
 • GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska;
 • bezpieczeństwo narodowe;
 • bezpieczeństwo w środowiskach sieci teleinformatycznych;
 • zarządzanie projektami IT;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne;
 • audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej;
 • samorząd terytorialny w obronności państw;
 • zabezpieczenie logistyczne**;
 • zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska;
 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie; 
 • zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego**
 • inne dla potrzeb MON

** studia podyplomowe dla osób cywilnych oraz na zamówienie MON

 

DYSCYPLINY NAUKOWE  (DOTYCHCZASOWE) REALIZOWANE W SZKOLE DOKTORSKIEJ:

 • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
 • BUDOWNICTWO
 • CHEMIA
 • ELEKTRONIKA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • MECHANIKA
 • NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE
 • TELEKOMUNIKACJA
MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście