Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - WAT, Warszawa

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

Studia cywilne

Studia I stopnia na kierunkach licencjackich, tj. administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie - trwają 6 semestrów.

Na pozostałych kierunkach, które są kierunkami inżynierskimi, studia cywilne I stopnia trwają
7 semestrów.

Studia II stopnia trwają 3 semestry po kierunkach inżynierskich i 4 semestry po kierunkach licencjackich.

Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela - średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów w ciągu semestru).

Jednolite studia magisterskie na kierunkach geoinformatyka oraz technologie przełomowe, trwają
10 semestrów.

Koszt:

  • studia stacjonarne są bezpłatne
  • studia niestacjonarne są płatne w zależności od kierunku i poziomu studiów: 2400 ÷ 4900 zł za semestr.
  • opłata rekrutacyjna: niezależnie od liczby wskazanych kierunków (można wskazać po trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów) wynosi na studia cywilne – 85 zł.


Studia „wojskowe” – jednolite studia magisterskie

Studia wojskowe realizowane są jako jednolite studia magisterskie, tylko w formie stacjonarnej, trwają 10 semestrów. Na pierwszym roku jest to dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Od drugiego roku rozpoczyna się zawodowa służba wojskowa. Absolwenci, po 5 latach studiów w charakterze kandydata na oficera, uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera (magistra – po logistyce ekonomicznej) oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

Na studiach wojskowych jestdodatkowo bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, a także, studenci-podchorążowie, otrzymują co miesiąc uposażenie finansowe zależne od najniższego uposażenia szeregowego zawodowegona pierwszym roku jest to ponad 4 960 zł

 

 

 

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście